14 okt 2022

Trips in de kijker

Wist je dat...

… er wereldwijd meer dan 6.000 soorten trips zijn?
Sommige daarvan zijn roofzuchtig, andere soorten overleven door uitsluitend schimmels te eten.

“Hoewel slechts ongeveer 1% van alle tripssoorten schade toebrengt aan gewassen, behoren ze tot de plagen die wereldwijd de meeste economische schade veroorzaken in de landbouw”, verklaart Simon Foster, IPM and Pollination Specialist bij Biobest. “Het zijn zeer ernstige plagen, vooral vanwege hun brede verspreiding. Maar ook omdat trips een polyfaag is, die zich opmerkelijk vlug voortplant en ontwikkelt en snel resistent wordt tegen pesticiden. Bovendien is een klein aantal van hen ook drager van plantvirussen, met name de Tospovirussen.”

Simon Foster (IPM en Pollination Specialist bij Biobest)

Schadebeelden

Trips beschadigen de gewassen door hun speciale manier van eten. Ze raspen de blaadjes waardoor zij plantensappen kunnen drinken. Hierdoor blijft een zilverachtige verkleuring achter op de plant.

“Bij actief groeiend plantweefsel veroorzaakt deze manier van voeden vervorming, een verkleind bladoppervlak, dwerggroei, overmatig vegetatieve vertakkingen en zelfs het afsterven van nieuwe weefsels”, legt Simon uit. “Op volgroeide bladeren kan deze manier van voeden esthetische schade aanrichten. De economische gevolgen zijn nog ernstiger als ze ook drager van plantvirussen zijn.”

Het plaaginsect legt de eitjes in zachte plantendelen zoals het blad. Rondom deze eitjes ontstaat een beetje kurkweefsel. Telers noemen dit tripskraters.

“De nimfen en volwassen insecten bevinden zich vaak op plaatsen waar ze niet zichtbaar zijn, zoals in bloemknoppen of op jonge, nog samengevouwen bladeren. Omdat ze moeilijk op te sporen zijn, is het belangrijk om vangplaten op te hangen om de trips te monitoren. Het is van cruciaal belang dat telers de vangplaten dichtbij het gewas plaatsen, aangezien trips zwakke vliegers zijn.”

Op welke gewassen richten ze schade aan?

Tripssoorten zoals Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci en Thrips palmi zijn wereldwijde plagen die schadelijk zijn voor een breed scala aan gewassen, waaronder groenten, bessen, kruiden en medicinale planten, siergewassen en boomfruit.

“Ongeacht het gewas is preventie altijd de belangrijkste stap. Telers kunnen preventie aanvullen met een reeks van bestrijdingsmethoden die op een verschillende manier werken en zo de diverse levensfasen van trips aanpakken”, verduidelijkt Simon.

Hoe zien ze eruit?

Volwassen trips zijn kleine, slanke insecten met franjevleugels, die ook in rust zijn uitgevouwen. De insecten variëren in kleur van lichtgeel tot bijna zwart.

“Herkennen van de tripssoort moet op basis van microscopisch kleine kenmerken gebeuren, zoals segmentatie van de voelsprieten. Telers kunnen dat het beste aan een expert overlaten, want het is van groot belang dat dit correct gebeurt. Elke soort trips vraagt om een andere aanpak”, zegt Simon.

Levenscyclus

De trips leggen hun eitjes in het plantweefsel. De vroege nimfen zijn vleugelloos maar voeden zich actief met de gewassen, terwijl trips in het stadium vóór en tijdens het verpoppen niet actief zijn en zich niet voeden.

De mannelijke insecten ontwikkelen zich uit onbevruchte eitjes. De verhouding tussen mannetjes en vrouwtjes is afhankelijk van een aantal factoren zoals dichtheid en temperatuur. Hun indrukwekkende ontwikkelingssnelheid is afhankelijk van de temperatuur, het gewas en de beschikbare voeding.

Oplossingen

Succesvolle strategieën om trips te bestrijden bestaan uit verschillende onderdelen. Altijd geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Om trips te monitoren, kan je vertrouwen op Biobests Bug-Scan® in combinatie met het soortspecifieke aggregatieferomoon ThriPher.

Voor de biologische bestrijding van trips kan je inzetten op:

Om de populatieopbouw van je nuttigen te stimuleren, kan je rekenen op voedingssupplementen zoals Nutrimite™ ter aanvulling van Swirskii-System.