product image

Amblyseius-System

Amblyseius cucumeris roofmijten, geleverd als los materiaal om op planten te strooien. 

Toon alle verwante uitdagingen & gewassen

Amblyseius-System – vraatzuchtige roofmijten die zich richten op trips

Handig, los materiaal om roofmijten direct in het gewas uit te strooien

  • Zeer vraatzuchtig - roofmijten voeden zich met tripslarven
  • Zeer mobiel - roofmijten zoeken prooien op
  • Kan preventief worden gebruikt - A. cucumeris kan overleven zonder prooi en voedt zich met pollen of Nutrimite™
  • Rechtstreeks op planten uitstrooien - los materiaal, ideaal voor hotspots van trips en voor een preventieve aanpak
  • Generalistische roofmijt - kan zich voeden met spint en andere kleine mijten.