Privacyverklaring

Biobest Group NV (hierna: Biobest) vindt privacy en gegevensbescherming erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna Privacyverklaring) wil Biobest je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Biobest zal je persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan deze Privacyverklaring aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Download de Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 31 mei 2023.