Nuttige insecten, mijten en nematoden

Van nature voorkomende nuttige insecten, mijten en nematoden zijn krachtige bondgenoten in de strijd tegen specifieke plaagdieren in gewassen. Ze worden ook wel ‘natuurlijke vijanden’, biologische bestrijdingsmiddelen of ‘macrobials’ genoemd.

  • Nuttige insecten omvatten onder andere parasitoïden en roofzuchtige insecten . Parasitoïden leggen eitjes op of in plaagdieren, waardoor de gastheer uiteindelijk sterft, terwijl roofzuchtigen  de plaagdieren bestrijden door zich er rechtstreeks mee te voeden. Deze insecten kunnen generalistisch gedrag vertonen, waarbij ze verschillende soorten en/of plaagdieren eten, andere zijn specialisten.
  • Nuttige mijten zijn kleine roofmijten die zich voeden met diverse plaagdieren in gewassen.
  • Nuttige nematoden, ook wel entomopathogene nematoden genoemd, zijn microscopisch kleine wormen die in de bodem leven en specifieke insectenplagen bestrijden.

Uitdagingen

Nuttige insecten, mijten en nematoden hebben plaagdieren nodig om te kunnen overleven. Dit natuurlijke proces fungeert als stabilisatiemechanisme, waarbij de biologische bestrijdingsmiddelen afhankelijk zijn van de aanwezigheid van de juiste plaagdieren, om zich te kunnen ontwikkelen in het gewas.

Voor een effectieve bestrijding op lange termijn moeten deze natuurlijke vijanden de plaagpopulatie reguleren, zodat deze onder de drempel voor economische schade blijft, maar zonder de plaagdieren volledig uit te roeien.

Cruciaal voor het succes zijn een juiste timing en uitzetstrategie, waarbij diverse factoren, zoals de dosering, de dichtheid, de frequentie en de introductielocaties, zorgvuldig overwogen moeten worden.

Voordelen

Natuurlijke vijanden zijn milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de omgeving, dieren of mensen.
Door een systeem te creêren dat zichzelf in stand houdt, met minimale plaagpopulaties en goed gevestigde populaties van nuttige insecten, zijn chemische middelen slechts een laatste redmiddel. Dit minimaliseert of elimineert zelfs de aanwezigheid van chemische residuen.

En nu steeds minder chemische gewasbeschermingsmiddelen worden toegestaan spelen biologische bestrijdingsmiddelen bovendien een belangrijke rol bij de resistentie-ontwikkeling.
Biologische bestrijdingsmiddelen helpen bij het beheren en vertragen van resistentie tegen chemische bestrijdingsmiddelen.

Wanneer macrobials gebruiken

Preventief als een standing army  van natuurlijke vijanden dat paraat staat in het gewas. Doordat ze voorbereid zijn op eventuele nieuwe plagen, wordt voorkomen dat de plaagpopulatie problematische (gewasbeschadigende) vormen. Deze standing armies  kunnen worden onderhouden door periodiek nieuwe populaties te introduceren of door de bestaande populatie bij te voeren met een alternatieve voedingsbron.

In het geval het aantal plaagdieren plotseling snel toeneemt, kunnen macrobials curatief worden ingezet. Deze IPM-strategieën omvatten over het algemeen introducties met hogere aantallen.

Regelmatige updates, rechtstreeks in je inbox

Meld je aan