Ontdek hoe onze HR-strategieën - die prioriteit geven aan sterke punten van werknemers, betrokkenheid en diversiteit - zorgen voor duurzame groei en bedrijfswaarde

Duurzaam verhogen van de bedrijfswaarde

Onze missie is om bij te dragen aan de wereldwijde duurzame productie van hoogwaardige gewassen. We willen dit bereiken door het beste team in de branche op te bouwen.

Ons internationale HR-team richt zich erop de bijdrage en het pad van elke medewerker vast te stellen en zo de bedrijfswaarde op een duurzame manier te vergroten. Dit is stevig verankerd in al onze HR-processen die gaan over het aantrekken, ontwikkelen en behouden van medewerkers.

Inspelen op diversiteit en inclusie

De basis van onze HR-visie is een sterke focus op de talenten en sterke punten van onze medewerkers – en niet op zwakke punten. We implementeren wereldwijd de zogenaamde StrengthsFinder (Gallup)-methodologie. Uitgangspunt is dat iedere medewerker uniek is, met zijn of haar set aan talenten en sterke punten. Door talenten multidisciplinair in teams in te zetten, verzilveren we de kracht van diversiteit en inclusie.

Betrokkenheid van medewerkers

Het basisidee hier is dat het juiste talent, in de juiste rol, met de juiste manager de betrokkenheid van medewerkers stimuleert. Het ontwikkelen van leiders is daarom essentieel, aangezien goede managers zorgen voor betrokken medewerkers.

Betrokkenheid creëren is cruciaal, aangezien 'klanten pas van een bedrijf houden als de werknemers er dol op zijn'. Betrokken medewerkers zorgen voor loyale klanten en met loyale klanten krijg je duurzame groei die de weg vrijmaakt voor meer bedrijfswaarde. Bij Biobest speelt HR dan ook een cruciale rol in dit traject van individuele- naar bedrijfswaarde.

Door het beste 'gemengde' team op te bouwen, richten we onze HR-strategie op drie grote pijlers:

  • een solide basis leggen,
  • het juiste gedrag & cultuur genereren,
  • stimuleren van leiderschapsontwikkeling & talentmanagement.

Solide basis leggen

We implementeren een wereldwijde Compensation & Benefit-filosofie. Het doel is een transparante beloningscultuur met een duidelijke beloningsstrategie. Onze filosofie is gebaseerd op vijf kritische kernthema's: duidelijkheid, differentiatie, technologie, eerlijkheid en transparantie. In deze context zijn we ook een project gestart over Living Wages in ontwikkelingslanden/opkomende landen waar we zakendoen.

De Compensation & Benefit-filosofie is onderworpen aan duidelijk gedefinieerde principes:

  • het vaststellen van het percentiel waarin we onze medewerkers met hun salaris en secundaire arbeidsvoorwaardenpakket willen plaatsen in de verschillende lokale markten 
  • het definiëren van de industrie waarmee we onszelf willen vergelijken
  • de rollen vaststellen
  • het opzetten van lokale kalibratievergaderingen in lijn met de budgetten.

We hebben ook onze technologische basis versterkt. We zijn gestart met het ontwerp, de ontwikkeling en implementatie van een HR-informatiesysteem: SAP SuccessFactors. We werken nu aan onze digitale HR-transformatie. Daarmee kunnen medewerkers aan de juiste dingen werken, vinden wij de juiste mensen die zich verder kunnen ontwikkelen en zo ons bedrijf nog beter maken. Aanvankelijk lag de focus op data-integriteit over de hele wereld en de conversie van de Biobest Performance Cycle (BPM) naar een digitaal systeem.

Zorg voor het juiste gedrag & cultuur

We hebben een bewezen staat van dienst van solide projecten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) die wereldwijd zijn uitgerold. Enkele van deze mooie projecten beschrijven we hieronder. We hebben weer een Sedex-certificaat voor Marokko gekregen. Gezien de vele overnames hebben we ook veel tijd gestoken om onze nieuwe collega’s op een goede manier te integreren in ons bedrijf. Topprioriteit was de integratie van Plant Products.

Leiderschap- & talentontwikkeling stimuleren

We implementeerden een nieuw, krachtig systeem voor het vinden en binden van talent (Talent Acquisition and Onboarding), we implementeerden het zogenaamd geweldloos communicatieprogramma (NVC), analyseerden en verbeterden het ziekteverzuim door gebruik te maken van Bradford-factoranalyses, deden een welzijnsenquête op het hoofdkantoor met een focus op mentale gezondheid, resulterend in het BEE WELL (verbeter) team, …

Megatrends in het personeelsbestand

Als bedrijf komen er verschillende megatrends op ons af die van invloed zijn op de wereldwijde beroepsbevolking: demografische verschuivingen; vergrijzende beroepsbevolking; wereldwijde personeelscrisis; meerdere generaties op de werkvloer; verschuivingen in de mondiale economische macht; slimme technologieën; werken op afstand; talentschaarste & stijgende kosten en de wereldwijde ‘Great Resignation’. Kwesties als flexibel werken, om- en bijscholing en digitale transformatie zijn belangrijker dan ooit - we zijn voortdurend op zoek naar werkbare oplossingen.

Tegen deze achtergrond van megatrends moedigen we onze medewerkers aan om een groeimindset te hebben. Door toepassing van financiële en juridische discipline, doelgerichtheid, de zogenaamde ‘corporate housekeeping’ en hoogwaardige processen en procedures helpen we onze mensen om op een consistente en doelgerichte manier te werken aan resultaten die er echt toe doen. Dit is de basis van onze Biobest Performance Management Cyclus.

Door mensen te laten meetellen, ontstaat echte passie. Met een focus op de sterke punten van onze mensen en het stimuleren van passie voor ons bedrijf, zijn we klaar voor exponentiële groei.

2045 De film

Met een voorspelde wereldbevolking van meer dan 9 miljard in 2050, blijft Biobest zich inzetten om glastuinbouers te helpen hun opbrengsten te maximaliseren met behulp van op maat gemaakte Integrated Pest Management (IPM)-programma's. Door gebruik te maken van een toolkit van natuurlijke oplossingen, minimaliseert deze aanpak het gebruik van pesticiden en levert het een hele reeks positieve effecten op. Klik hier om een korte video te bekijken:

Duurzaamheid

Omdat duurzaamheid centraal staat, is Biobest trots op zijn verbondenheid met de natuur, de biodiversiteit en de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn. Met behulp van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties – waarin duidelijke prioriteiten zijn vastgelegd voor een duurzamere wereld in 2030 – structureren wij onze inspanningen om alle duurzaamheidsthema's aan te pakken.

Recente projecten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) omvatten lopende initiatieven in Kenia waarbij kinderen van het personeel worden gesponsord om naar de lokale middelbare school te gaan. Een ander project verstrekt “vertical vegetable bags” aan lokale eerstelijnswerkers en schoolkinderen, waarbij voedzame verse groenten worden geleverd. Verder openden we een kantine in onze productiefaciliteit in Marokko, die voor 75% wordt gesubsidieerd door Biobest Maroc. Met teamwerk van Biobest Antalya in Karatepe (Turkije) werd de lokale omgeving schoongemaakt om het overstromingsrisico te verminderen.

1. De klant op de eerste plaats
Het begrijpen en voldoen aan onze klantbehoeften is de leidraad bij al onze activiteiten.

2. Passie voor duurzaamheid
Duurzame landbouw is onze passie en we streven ernaar bij te dragen aan een betere wereld.

3. Samenwerking
Wij geloven in de kracht van samenwerking.

4. Welzijn
We richten ons op het fysieke en mentale welzijn van onze werknemers en bevorderen een positieve en inclusieve omgeving.

5. Uitvoering
We werken snel en met een oplossingsgerichte mentaliteit, waarbij verantwoordelijkheid centraal staat in al onze activiteiten.