06 sep 2023

Mijn komkommercycli zijn kort, is het de moeite waard om IPM te implementeren?

Komkommer & Augurk

Komkommer & Augurk

Ook voor een korte teeltduur is een IPM-programma nuttig. Plagen worden effectief bestreden en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen geminimaliseerd.

Het is belangrijk om plagen nauwlettend te monitoren. Hierdoor kun je vroegtijdig en nauwkeurig problemen identificeren en gerichte bestrijdingsmaatregelen toepassen. Zo’n aanpak minimaliseert onnodige toepassingen van pesticiden, waardoor de kosten op lange termijn zullen worden verlaagd. 

Door frequent en willekeurig gebruik van pesticiden kunnen plaagpopulaties resistentie ontwikkelen. IPM moedigt het gebruik van verschillende methoden aan, waaronder biologie, wat helpt om de opkomst van resistente plagen te voorkomen of te vertragen.

Het is dus essentieel om de plaagpopulaties en de gezondheid van jouw gewassen nauwlettend in de gaten te houden om mogelijke problemen zo vroeg mogelijk te identificeren. Deze identificatie is essentieel voor de keuze van een bestrijdingsmethode. Ons nieuwe geautomatiseerde monitoringssysteem, Trap-Eye™, ondersteunt telers bij het effectief en efficiënt scouten van hun gewassen. Het maakt automatisch foto's van vangplaten en gebruikt AI om de insecten te identificeren en te tellen. Deze consistente monitoring helpt om de verschillende plagen en hun populatie-opbouw te visualiseren. Snelle en nauwkeurige scouting leiden tot aanzienlijk betere IPM-programma's.

Om jouw IPM-programma te optimaliseren, kun je plaagpopulaties op natuurlijke wijze bestrijden met nuttige insecten, roofmijten of micro-organismen en door eventuele (indien nodig) pesticiden zorgvuldig in te zetten. Gebruik deze middelen deskundig en volg de instructies op het etiket. 

Uiteindelijk bereik je met een IPM-programma -ook bij een korte teeltcyclus- een effectieve plaagbestrijding, behoud je de kwaliteit van het gewas en verlaag je de kosten. Tegelijkertijd draag je bij aan een duurzame tuinbouw.