Palma-Life

Nuttige aaltjes Steinernema carpocapsae zorgen voor een duurzame en effectieve aanpak van de rode palmsnuitkever en palmmot.  

Toon alle verwante uitdagingen & gewassen

Bestrijding van rode palmsnuitkever en palmmot

Bestrijdt larven van zowel de rode palmkever als de palmmot

  • Bescherming tegen larvenvan rode palmkever (Rhynchophorus ferrugineusen palmmot (Paysandisia archon)
  • Snelwerkend - de nuttige nematoden Steinernema carpocapsae bevatten een insectendodende symbiotische bacterie – die doodt larven binnen 1-2 dagen na infectie
  • Zeer effectief - tussen 12°C - 30°C
  • Eenvoudig in gebruik – en veilig voor mens, dier en milieu plus geen problemen met resistentieontwikkeling
  • Op grote schaal gebruikt in openbare ruimtes en boomkwekerijen - voor palmbomen van de geslachten Phoenix en Washingtonia

Hoe werkt de bestrijding?

  • Infectieuze juveniele nematoden dringen de gastheer binnen via natuurlijke openingen
  • Eenmaal in de lichaamsholte komen de symbiotische bacteriën vrij die de gastheer binnen 24 tot 48 uur doden
  • De aaltjes vermeerderen zich in het kadaver; nieuwe aaltjes verlaten het kadaver en gaan op zoek naar nieuwe plaaglarven