Nesidiocoris-System

Felgroene roofwants Nesidiocoris tenuis voedt zich met witte vlieg, Tuta absoluta, spint en bladluis (Beschikbaar in mediterrane landen). 

Toon alle verwante uitdagingen & gewassen

Nesidiocoris-System – roofwants die verschillende plagen verorbert

Felgroene roofwants voor preventieve bescherming

  • Bestrijdt witte vlieg en Tuta absoluta - consumeert zowel tabakswittevlieg (Bemisia tabacci) als kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum)
  • Eet ook spint, motteneitjes enbladluizen
  • Robuust - verdraagt hogere temperaturen
  • Ontwikkelt zich sneller dan Macrolophus pygmaeus (Macrolophus-System)
  • Goed aangepast aan gewassen met bladharen - veelgebruikt in tomaat
  • Zo vergroot je de populatie – zelfs als er geen prooi is, zullen Nutrimac™ Plus en Artemac™ de Nesidiocoris-populatie stimuleren
  • Beschikbaar voor gebruik in mediterrane landen

Incidentele waarschuwing voor gewasschade

Het gebruik van Nesidiocoris tenuis kan leiden tot schade aan gewassen, zoals necrotische ringen aan bladstelen en in de kop van de plant (gevaar voor afbreken kop), slechte vruchtzetting, bloemabortie en voedingsstippen op de vruchten.

Wees voorzichtig wanneer de volgende omstandigheden zich voordoen:

  • Grote populatie - 15+ Nesidiocoris roofwantsen geteld op in totaal 10 planten
  • Onvoldoende of geen prooi beschikbaar
  • Gevoelige gewassen en rassen - zoals kers- en trostomaten