product image

NemaFence® Felti

Nuttige nematode Steinernema feltiae bestrijdt duurzaam en effectief diverse plagen.

Toon alle verwante uitdagingen & gewassen

NemaFence® Felti – snelle bestrijding van bodemlarven en californische trips

Bestrijdt in de bodem en op bladeren

  • Snelwerkend - bevat Steinernema feltiae-nematoden met insectendodende symbiotische bacterie - doodt doelplagen binnen 1 to 2 dagen na infectie
  • Snelle bestrijding van bodemlarven – varenrouwmug (Bradysia spp.), champignonmug (Lycoriella spp.), mineervlieg (Liriomyza spp.) en langpootmug (emelten).
  • Bestrijdt ook californische trips – adulten en poppen van Frankliniella occidentalis
  • Zeer effectief – bij temperaturen van 10°C tot 30°C
  • Eenvoudig in gebruik – en veilig voor mens, dier en milieu plus geen problemen met resistentieontwikkeling

Hoe werkt het?

  • Infectieuzejuveniele nematoden dringen de gastheer binnen via natuurlijke openingen
  • Eenmaal in de lichaamsholte komen symbionten binnen 24 tot 48 uur vrij om de gastheer te doden
  • Aaltjes vermenigvuldigen zich in het kadaver; de nieuwe infectieuzenematoden gaan op zoek naar andere plagen