Biosweet

Speciale suikeroplossing om trips uit de bloemen naar de bladeren te lokken, waar nuttige bestrijders een grotere impact hebben.

Toon alle verwante uitdagingen & gewassen

Biosweet – lokt trips uit de bloemen om bestrijding ervan te verbeteren.

Speciale suikeroplossing maakt trips kwetsbaarder

  • Lokt trips uit de schuilplaats - de suikeroplossing wordt op het blad gespoten en lokt de trips uit de bloemen
  • Stimuleert biologische bestrijding - roofwantsen en -mijten kunnen trips gemakkelijker bereiken als die zich op de bladeren bevinden
  • Eventueel aansluitende chemische behandelingen treffen meer tripsen