04 mei 2022

Nutrimite™ bevordert opbouw van roofmijtenleger

De zomer komt er weer aan. Een seizoen waarin de tripsdruk kan stijgen, vertelt Koen Merkus, IPM & Pollination Specialist bij Biobest. Gelukkig kunnen Biobests roofmijten deze plaag goed aanpakken, mits de populatie voldoende groot is. Dat vraagt om wat voorbereiding, vervolgt de adviseur. “Door bij te voeren met Nutrimite™ kun je de populatie een snelle boost geven. Op die manier creëer je een sterke verdedigingslinie vóórdat de plaag zich daadwerkelijk aandient.”

Nutrimite™ is een 100% natuurlijk voedingssupplement op basis van geselecteerd stuifmeel. Met name Swirskii-System (A. swirskii) en Montdorensis-System (A. montdorensis) eten het graag. Ook paprikatelers die Degenerans-System (A. degenerans) gebruiken, ervaren goede resultaten. Koen: “Nutrimite™ helpt de roofmijten om periodes met een lager voedselaanbod te overbruggen. Na de eerste introductie, maar ook ter ondersteuning van een bestaande populatie als er even weinig trips aanwezig is. Door bij te voeren breng en houd je het roofmijtenleger snel en goed op gevechtssterkte. Zo blijf je plagen een stap voor.”

Nauwelijks zichtbaar

Natuurlijk kan een populatie ook versterkt worden door steeds nieuwe roofmijten uit te zetten. Koen merkt dat siertelers vaak kiezen voor de bijvoermethode. “Door minder frequent nuttigen uit te strooien, komt er ook minder draagstof terecht in het gewas. Draagstof is op zichzelf niet schadelijk, maar kan de esthetische waarde van een plant wel verminderen. Nutrimite™ daarentegen zie je niet en leidt indirect tot even grote aantallen roofmijten. Dankzij het voedingssupplement zullen de aanwezige swirskii, montdorensis en/of degenerans zich sneller op natuurlijk wijze vermeerderen.”

Twee weken voedzaam

Nutrimite™ blijft tot twee weken voedzaam. Anders dan bijvoorbeeld voedermijten, droogt het stuifmeel niet uit en kunnen nuttigen er dus langer van profiteren. Koen adviseert om vanaf de introductie van de eerste roofmijten elke twee weken een dosis van 500 gram per ha te verblazen. “Bij gewassen die van bovenaf water krijgen, zal het stuifmeel echter eerder van de planten afspoelen. Deze teelten kun je daarom beter wekelijks 250 gram per ha toedienen.”

Het stuifmeel is relatief onaantrekkelijk voor honingbijen, hommels en californische trips zelf waardoor de netto bestrijding steeds blijft toenemen.

Blijven monitoren

Scouten is zoals steeds belangrijk voor het opvolgen van het succes van je biologische bestrijding. Dit kan op eenvoudige wijze door het tellen van vangplaten en gewaswaarnemingen voor californische trips als ook voor andere tripssoorten die zouden kunnen binnenvliegen. Bij twijfel of aanpassing van IPM programma, neem zeker contact op met jouw biobest adviseur.