26 jun 2023

Moet ik mijn strategie aanpassen vanwege de problemen met Myzus in paprika?

Er wordt veel gesproken over de nieuwe Myzus variant en veranderende bestrijdingsstrategieën. Elke kas is anders, elke chemische bestrijdingsstrategie is anders - praat dus met uw lokale adviseur voor een oplossing op maat.

Bijna iedereen is het erover eens dat deze nieuwe soort moeilijker chemisch te bestrijden is. Er worden eerder gevleugelde bladluizen waargenomen en over het algemeen zijn ze zowel in de kop als lager in de plant te vinden.

Wij adviseren telers om hun bestrijdingsstrategieën hierop aan te passen. Bijvoorbeeld door meer sluipwespen uit te zetten om verspreiding van kolonies vroeg in het seizoen tegen te gaan. Aphidius-System parasiteert de nieuwe soort goed en weet de bladluizen feilloos op te sporen. Aphelinus-System biedt een goede tweede beveiligingslinie. Zorg wel dat u de hotspots vroegtijdig markeert, aangezien dit de uitzetpunten zijn. Hoewel Aphelinus lang leeft, verspreidt het zich langzaam.

Als de bladluispopulatie niet meer te bedwingen is, adviseren wij om meer dan één natuurlijke vijand in te zetten, idealiter Aphidoletes-System plus zweefvliegen. We hebben goede ervaringen met een vroege inzet van Eupeodes-System, daarna aangevuld met Sphaerophoria-System – dosering van slechts 2 potten/ha, gelijk aan 0,02 individuen/m², gedurende 6 weken. Ook Micromus-System bewijst zijn waarde in hotspots.