17 jan 2022

Biologische bestrijding effectief bij opkweek frambozenplanten

Framboos & Braambes

Framboos & Braambes

Opkweekbedrijven van frambozenplanten zijn gebaat bij de inzet van biologische bestrijders tegen plagen. “Zonder chemie konden zij het afgelopen jaar varenrouwmuggen, Duponchelia en trips onder controle houden”, vertelt adviseur Arno Hellemons van Biobest Nederland.

Arno adviseert verschillende grote en kleine opkweekbedrijven van frambozenplanten in Nederland en België. Deze niche, maar groeiende bedrijfstak levert kleine plantjes aan frambozentelers in Europa en daarbuiten. De varenrouwmug (Sciaridae) is de lastigste plaag, maar ook de Duponchelia mot en trips komen veel voor.

Arno: “De moederplanten groeien namelijk eerst buiten in potten. Daar komen er allerlei insecten op af. Op het moment dat de wortelblokken worden gezaagd, plaatsen kwekers deze binnen in bakken of op tafels en worden ze afgedekt met een grondmengsel. Wij adviseren vanaf dat moment een mix van drie nuttige bestrijders in te zetten. De opkweek is daardoor gegarandeerd vrij van plagen.”

Steinernema-System

Op de eerste plaats raadt Arno kwekers aan op de kale wortelblokken Steinernema-System in te zetten. “Deze microscopisch kleine aaltjes van de soort Steinernema feltiae gaan zelf actief op zoek naar larven van de varenrouwmug en trips. Daarna is het goed om de behandeling elke twee weken te herhalen.”

Hypoaspis-System

De tweede biologische bestrijder is Hypoaspis-System, die kwekers direct na het strooien van de grond toepassen. Deze robuuste roofmijt - Stratiolaelaps scimitus (Hypoaspis miles) - leeft in de bovenste grondlaag en voedt zich met larven en eieren van de varenrouwmug en tripspoppen. “Het grote voordeel van deze roofmijt is dat hij zonder probleem enkele weken zonder prooi kan overleven. Deze nuttige mijt moeten kwekers tweewekelijks introduceren”, vertelt Arno.

Atheta-System

Het derde onderdeel van de strategie is Atheta-System. Dit is de bodemroofkever Atheta coriaria die larven van de varenrouwmug, eieren en larven van motten én poppen van trips verorbert. “Dit insect heeft een groot vliegbereik en is daardoor een goede aanvulling op de andere twee. Deze bodemroofkevers gaan actief op zoek naar prooien. Kwekers kunnen Atheta-System het beste drie weken op rij inzetten.”

Aangevuld met vangrollen

De combinatie van drie nuttige bestrijders kunnen kwekers aanvullen met de gele vangrollen Bug-Scan® Roll Yellow. “De linten spannen zij tussen de palen. Wij leveren ook plastic clips voor vangrollen waarmee kwekers de linten met tiewraps kunnen vastzetten aan de palen, zodat er later geen lijmresten op achterblijven.”

Plaagvrij zonder chemie

Deze strategie is zeer effectief geweest, legt Arno uit. “Ik heb net een opkweekbedrijf gesproken dat lyrisch was over de aanpak. Zonder de inzet van chemie was de aantasting door plagen minimaal. In de voorgaande jaren was het lastig om de varenrouwmug goed te bestrijden. Dit bedrijf gaat er zeker mee door dit jaar. Ik maak voor hen een schema, waarin ik uitstippel in welke week zij welk product moeten inzetten. Dat ontzorgt de klant.”

Meer weten over biologische bestrijding in de opkweek van frambozenplanten? Neem dan contact op met Arno Hellemons, Arno.Hellemons@Biobestgroup.com.