18 sep 2023

Biologische bestrijders pakken bladluis in aardbei aan

Aardbei

Aardbei

Bladluis kan zich razendsnel ontwikkelen in aardbeienplanten. Helaas is een simpele oplossing nog niet voor handen. De beste resultaten worden behaald met een mix van biologische bestrijders.

Steeds meer aardbeientelers kiezen ervoor bladluis biologisch aan te pakken. Volgens Biobest-adviseur Jurgen Bouveroux zijn er ruwweg twee typen insecten waarmee je de plaag kan bestrijden. “Je hebt bestrijders die hun eitjes in de bladluis leggen en predatoren die de bladluizen volledig leegzuigen. Beide typen zijn nodig om een zo breed mogelijke werking te realiseren.”

Sluipwespen

“Sluipwespen behoren tot de eerste categorie”, zegt Jurgen. “Wanneer hun eitjes in de bladluis uitkomen, zal de bladluis van binnenuit afsterven. Wat overblijft zijn goudkleurige mummies waaruit een nieuwe generatie parasitoïden te voorschijn komt.”
"Met een hele reeks bladluissoorten die in aardbeiengewassen kunnen voorkomen, adviseren we ook meerdere sluipwespen te introduceren. Dat kan eenvoudig met onze Aphi-Mix-System. Deze bevat Aphelinus abdominalis, Aphidius colemani, Aphidius ervi en Aphidius matricariae.”

Predatoren

Gaasvliegen (Chrysopa-System), lieveheersbeestjes (Adalia-System), galmuggen (Aphidoletes-System) en zweefvliegen (Eupeodes-System en Sphaerophoria-System) daarentegen prederen rechtstreeks op bladluis.

“De larven vallen aan en zuigen de bladluis leeg”, zegt Jurgen. “Met hun inzet kun je dus in heel korte tijd de druk aanzienlijk verlagen. Zeer geschikt om ook tijdens de teelt mee bij te sturen. Een mooi voorbeeld is Eupeodes corollae. Deze vraatzuchtige zweefvlieg is een sterke vlieger met een goed zoekvermogen. Het zal bladluishaarden snel lokaliseren en effectief bestrijden. Boven de 25°C presteert zweefvlieg Sphaerophoria rueppellii beter.”

Een recente toevoeging is onze unieke nieuwe bruine gaasvlieg (Micromus-System) - een generalistische predator die zich voedt met alle gewone bladluissoorten die in beschermde gewassen voorkomen. 

"Micromus-System, winnaar van de GreenTech Innovation Award in 2022, is klaar om een hoeksteen te worden van bladluisbestrijdingsprogramma's," zegt Jurgen. "Zowel Micromus-adulten als -larven jagen op bladluizen. Deze robuuste predator is zeer vraatzuchtig, leeft langer, is bestand tegen lagere temperaturen in vergelijking met andere natuurlijke vijanden en overleeft op weinig prooi - wat nieuwe mogelijkheden opent in bestaande bestrijdingsprogramma's.”
"Geleverd in onze nieuwe 100% biologisch afbreekbare verpakking, komen de gaasvliegen in de best mogelijke vorm aan, terwijl het afvalbeheer voor de klanten vereenvoudigd wordt".

Hygiëne

Omdat bladluizen een doorlopend probleem zijn, adviseert Jurgen tijdig te beginnen met de biologie. “Door preventief een combinatie van bovengenoemde bestrijders uit te zetten, krijgen deze populaties de kans om te groeien voordat ze echt aan de slag moeten. Wacht je tot je de eerste bladluis ziet, dan ben je waarschijnlijk al te laat.” 

Tot slot wijst de adviseur op het belang van schoon werken. “Bladluizen kunnen op verschillende manieren in een gewas terecht komen. Vaak zie je dat ze meeliften op plantenresten van eerdere teelten. Telers doen er dus goed aan deze op te ruimen.”