26 sep 2022

Bestrijding van witte vlieg in Poinsettia's

Poinsettia (kerstster)

Poinsettia (kerstster)

Eind oktober nadert snel. Bijbehorend omslagpunt voor de Bemisia-populatie ook, benadrukt Koen Merkus, IPM en Bestuivingsspecialist bij Biobest. “Poinsettia-telers die de besmettingsgraad, inclusief het resistentie Bemisia-biotype, onder de 20% weten te houden, zitten goed. Een hoger populatieniveau kan later problemen veroorzaken.” De specialist geeft advies over de te volgen aanpak.

Witte vlieg is economisch gezien de belangrijkste plaag in Poinsettia. In Europese en Noord-Amerikaanse gewassen komen twee soorten het meeste voor: Trialeurodes vaporariorium (de kaswittevlieg) en Bemisia tabaci (de tabakswittevlieg).

Beide wittevliegsoorten voeden zich met planten, verminderen de groeikracht en scheiden een kleverige honingdauw uit die lelijke roetdauw aantrekt. Bovendien kan Bemisia potentieel verwoestende plantenvirussen overbrengen, met een daling van de verkoopbare opbrengst als gevolg.

Twee Bemisia biotypes

"Binnen de Bemisia-populatie zijn er twee biotypes - Bemisia MEAM1 (vroeger bekend als B-type) en Bemisia MED (vroeger bekend als Q-type)," legt Koen uit. "De laatste is beter bestand tegen chemische insecticiden, maar heeft aan de andere kant meer moeite om een partner te vinden en zich voort te planten." 

"In omstandigheden zonder hoge druk van insecticiden zal het Bemisia B type dus in grotere aantallen voorkomen dan het Bemisia Q type.  Echter, door veelvuldig chemische insecticiden in te zetten, zal het resistente biotype worden bevoordeeld -vanwege het selectieve effect. In een vroeg stadium van het gewas kan dit later tot aanzienlijke problemen leiden."

Volgens Koen kan men er veilig van uitgaan dat elke Bemisia-plaag in het gewas, bestaat uit beide biotypes. "Het is onmogelijk om ze visueel van elkaar te onderscheiden - ze kunnen alleen worden geïdentificeerd door moleculaire analyse," zegt hij. 

Omslagpunt

Hij legt verder uit dat er een omslagpunt is. "Tegen eind oktober moeten telers streven naar een besmettingsgraad van minder dan 20% - dat wil zeggen: minder dan één per vijf planten. Een hoger populatieniveau kan later problemen veroorzaken. Omdat latere chemische bespuitingen gunstig voor het Q-type zullen uitpakken, is een preventieve aanpak van cruciaal belang.”

Schoon beginnen

Om de populatie tabaks- en kaswittevlieg onder controle te houden, benadrukt Koen het belang van een schone teeltstart en een grote waakzaamheid. Dit begint met een zorgvuldige inspectie van de poinesettia-stekken bij aankomst van de vermeerderaar. 

"Door vangplaten te plaatsen voordat de stekken arriveren, begint de controle onmiddellijk," zegt hij. "Als er witte vlieg aanwezig is, wordt die vaak snel gevonden."

"Zorgvuldig scouten is essentieel - pak bij voorkeur willekeurige stekken en inspecteer de onderkant van de bladeren." 

"Als de plaag in dit vroege stadium wordt ontdekt, is het verstandig om te spuiten -de planten zijn dan nog klein.  Als de initiële wittevliegpopulatie al vroeg hoog is, moeten telers gedurende de hele productiecyclus een inhaalslag maken met hun bestrijdingsstrategieën."

Voordat de stekken worden opgepot, raadt hij aan ze te dompelen in Preferal® WG - een biologisch insecticide voor de bestrijding van witte vlieg.

Potten verspreiden

"Een week voordat de opgepotte stekken worden verspreid, introduceer je Amblyseius swirskii mijten (Swirskii-System) en aanvullende voeding met Nutrimite™," adviseert Koen. "Als de potten dicht op elkaar staan, kunnen de mijten zich gemakkelijk verplaatsen en is de kans kleiner dat ze verloren gaan."

Vanaf het moment dat de potten worden uitgezet, raadt Koen aan om wekelijks Eretmix-System te introduceren met een combinatie van twee parasitoïden: Encarsia formosa (Encarsia-System) voor de bestrijding van kaswittevlieg en Eretmocerus eremicus (Eretmocerus-System) voor de bestrijding van tabakswittevlieg. Daarnaast zegt hij dat het nodig kan zijn om nog meer Swirskii-System te introduceren, ondersteund door Nutrimite™.

"We raden het gebruik van beide producten sterk aan," zegt Koen. "Swirskii richt zich op het eerste stadium van de witte vlieg, terwijl de parasitoïden zich richten op het tweede tot vierde stadium. Dit minimaliseert mogelijke concurrentie tussen de nuttige insecten."

Samenvattend zegt Koen: "De sleutel tot een efficiënte wittevliegbestrijding in Poinsettia bestaat uit een schone teeltstart, te bereiken door het gewas nauwgezet te monitoren en te scouten en indien mogelijk, de scoutinggegevens van vorig seizoen te bekijken. Pas vervolgens een volledige IPM-strategie toe - met parasitoïden, een roofmijt en bio-insecticiden - om de Bemisia-populatie onder het omslagpunt van 20% te houden. Wees je ervan bewust dat de wittevliegdruk ook per cultivar kan verschillen."