>

Bemisia tabaci kent u deze nog?

Sinds enkele weken wordt op vele bedrijven in het Westland, maar ook diverse andere teeltgebieden in Nederland, een infectie met bemisia tabaci aangetroffen. Dit is het kleinere en wat geler gekleurde broertje van de bekende kaswittevlieg. Bemisia is tevens te herkennen aan de stand van de vleugels op het achterlijf. Deze staan meer gekanteld naast het lichaam en liggen parallel aan elkaar waar ze bij de kaswittevlieg meer in een V-vorm op het achterlijf liggen. Deze plaag kan in alle gewassen voorkomen en wordt gemakkelijk over het hoofd gezien maar kan grote schade aanrichten doordat ze zeer lastig te bestrijden is.

Bij hoge temperaturen kan de ontwikkeling zeer snel gaan en waar de kaswittevlieg zich met name ophoudt in de kop van de plant is bemisia van hoog tot laag in het gewas waar te nemen waardoor de werkelijke infectiedruk vaak wordt onderschat.

Een goede en gerichte scouting in het gewas is de eerste stap om te constateren in welke mate deze plaag ook in uw gewas aanwezig is. Hoe sneller een beginnende infectie wordt waargenomen en aangepakt, hoe groter de kans dat een bestrijding succesvol kan zijn. Onderschat dit niet en trek hier voldoende tijd voor uit.

De bestrijding van bemisia, zowel biologisch als chemisch is lastig. Sluipwespen geven de voorkeur aan de grotere kaswittevlieg en de bemisia ontwikkelt zeer gemakkelijk resistentie tegen de gebruikelijke chemische middelen zoals Oberon, Admiral, Gazelle of Calypso. Schimmelpreparaten zoals Preferal of “physical kill” middelen zijn echter niet gevoelig voor resistentieontwikkeling en werken even goed op bemisia als op kaswittevlieg. Een effectieve spuittechniek is eveneens een belangrijk aandachtspunt, juist omdat dit insect zich over de gehele plant bevindt en echt geraakt dient te worden.

Bij een plan van aanpak is het van groot belang om de volgende factoren te betrekken:
-    Is er sprake van een mengpopulatie met kaswittevlieg?
-    Hoe lang staat de teelt nog in de kas en is het van belang om het biologisch evenwicht te behouden?
-    Moet de inzet van nuttige insecten een onderdeel vormen van de integrale aanpak?
-    Moet de focus van de bestrijding liggen op volwassen vliegen of juist de larven?
-    Welke combinatie van middelen is geschikt en welke spuittechniek is voorhanden?

Zoals u zult begrijpen is elk plan van aanpak maatwerk en het is daarom van groot belang om hierbij uw gewasbeschermingsspecialist te betrekken. Deze kan u op basis van bestaande kennis en recente ervaringen perfect van dienst zijn.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.