>

Geeft paprika stuifmeel u hooikoorts? Hommels = remedie

In paprika neemt het gebruik van hommels voor bestuiving gestaag toe, maar het is nog niet zo wijd verbreid als in tomaat. Een aantal telers zet hommels in bij het begin van de bloei, maar het is de moeite waard hommels gedurende de hele teeltcyclus in te zetten. Naast een positieve bijdrage tot opbrengst en kwaliteit, kunnen hommels een grote bijdrage leveren om aanvallen van hooikoorts te vermijden.

Hooikoortsaanvallen ontstaan door een allergische reactie op stuifmeel in de lucht. Paprika planten produceren een grote hoeveelheid stuifmeel. Daarom hebben mensen die werken in kassen waar paprika geteeld wordt vaak te maken met hooikoortsaanvallen. Gezien hooikoorts en allergieën in het algemeen in onze samenleving steeds vaker voorkomen, treedt dit probleem ook steeds vaker op in de paprikateelt.

Sam Gui, adviseur by Biobest Belgium, beveelt een eenvoudige oplossing aan om het probleem van hooikoortsaanvallen in de paprikateelt beter te beheersen. “Met hommels krijgt u niet alleen een prima bestuiving van uw gewas. De hommels verzamelen ook het stuifmeel en zorgen er zo voor dat er minder stuifmeelpartikels in de lucht hangen. Dit verbetert in belangrijke mate de arbeidsomstandigheden in de kas.”

Dan maar de doctor bellen en om een hommelvoorschrift vragen? Sam stelt voor om meteen contact op te nemen met Biobest. Sam: “Je ziekteverzekering betaalt niet voor de hommels. Maar hommels zijn wel een economische en effectieve oplossing om uw gewas te bestuiven en de pollenconcentratie in de lucht te verminderen. Hiermee kunt u wellicht een mogelijke hooikoortsaanval vermijden. Op deze manier kunt u een bezoekje aan de doctor vermijden, alsook een dure kuur met medicijnen, die bovendien nog mogelijke neveneffecten kan hebben.”

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.