>

Paprika: goede zoekers tegen vroege bladluis

In deze periode kunnen telers al eens bezoek krijgen van bladluizen. Die kunnen best worden bestreden door sluipwespen en galmuggen in te zetten.

Hoewel de spuitcyclus erop zit, grijpen paprikatelers in deze periode nog vaak terug naar Plenum®. Dit chemisch bladluismiddel wordt doorgaans toegepast via een druppelbehandeling. Het middel is weliswaar relatief  veilig voor biologische bestrijders, maar is in deze periode weinig effectief omdat de opname van de paprikaplanten nog te laag is. Dat is een probleem, want menige teler krijgt al in februari bezoek van bladluis.

“Daarom adviseren wij het preventief inzetten van biologische bladluisbestrijders,” zegt John van Eijk, adviseur bij Biobest Nederland. “Bij voorkeur zijn dit nuttigen met een goed zoekgedrag, zoals sluipwespen en galmuggen.” Volgens John zijn de sluipwespen Aphidius colemani, Aphidius matricariae en de galmug Aphidoletes aphidimyza goede keuzes om vroege aantasting door de groene perzikluis, de rode tabaksluis en de katoenluis in de hand te houden. De aanwezigheid van deze bladluizen is trouwens alleen problematisch als ze talrijk voorkomen. John: “De schade beperkt zich voornamelijk tot de afzet van ‘vettige’ honingdauw op de bladeren.”

Maar dat geldt niet voor alle bladluissoorten. De boterbloemluis bijvoorbeeld veroorzaakt veel sneller schade, zoals vergroeiingen in de kop van de plant. “Nultolerantie is hier de aangewezen strategie,” vertelt John. “Telers kunnen boterbloemluis biologisch (en bovendien preventief) aanpakken door de sluipwesp Aphidius ervi in te zetten.”

De nuttigen worden steevast uitgezet in hun popfase. Biobest hanteert volgende standaarddosissen: A. colemani: 0,5 insect/m²/week, A. aphidimyza: 0,5-1 insect/m²/week, A. matricariae: 0,25 insect/m²/week en A. ervi: 0,25 insect/m²/week.
Uw Biobest adviseur helpt u graag met het uitwerken van een strategie op maat van uw bedrijf.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.