>

Zuid-Amerikaanse hommelsaga scoort krantenkoppen. En Biobest.

9/04/2018 - De onrustwekkende achteruitgang van de wilde insectenpopulaties en van honingbijen krijgt terecht veel aandacht in de media. Het verhaal over de snelle achteruitgang van de Chileens-Argentijnse hommelsoort Bombus dahlbomii dat zopas in Belgische en Nederlandse kranten onder de aandacht kwam, past in dat bredere zorgwekkende geheel. Deze mooie, grote hommelsoort kwam vroeger algemeen voor in Chili en delen van Argentinië, maar sinds Chili zo’n 35 jaar geleden begon met de import van de grote tuinhommel vanuit Nieuw-Zeeland en later met aardhommels vanuit Europa, vestigden deze beide uitheemse soorten zich in de natuur en gingen de populaties van de inheemse Bombus dahlbomii snel achteruit. Zelfs in delen van Argentinië, dat zelf nooit Europese hommels invoerde, haalt de aardhommel stilaan de bovenhand op de lokale Bombus dahlbomii. Biobest voelt zich nauw betrokken bij deze problematiek en licht daarom graag een en ander toe.

“Het gebruik van de hommel als bestuiver in de tuinbouw is een stuwende kracht geweest om ook de biologische bestrijding van plagen te ontwikkelen, veel chemische gewasbeschermingsmiddelen hebben namelijk een erg nadelige invloed op de hommels. Mede dankzij het pionierswerk van de hommelproducenten slagen moderne duurzame tuinbouwers erin het gebruik van chemische pesticiden te vermijden of minstens sterk te beperken,” zegt Jean-Marc Vandoorne, CEO van Biobest. “De beslissing om destijds in Chili uitheemse hommels toe te laten en te importeren is echter een foute keuze geweest. Met de kennis van vandaag, zou een dergelijke beslissing nu niet meer tot stand komen. Ook bij Biobest is het respect voor lokale bio-diversiteit een uiterst belangrijke overweging bij al onze beleidsdaden. Onze sector levert een essentiële bijdrage aan een duurzame landbouw met minder bestrijdingsmiddelen. Ik ben ervan overtuigd dat we die bijdrage nog verder kunnen vergroten met respect voor bio-diversiteit.”

“Vandaag loopt Biobest voorop met het telen van een behoorlijk breed gamma lokale hommelsoorten,” zegt Karel Bolckmans, COO van Biobest. “Om maar meteen aan te sluiten bij de situatie in het zuiden van Latijns-Amerika: als enige bedrijf in de sector leveren we reeds jarenlang een stevige R&D inspanning om in Argentinië de lokale Zuid-Amerikaanse hommel Bombus atratus te kunnen kweken. Met succes. Zo kunnen Argentijnse tuinbouwers al sinds enkele jaren gebruik maken van milieuvriendelijke methoden qua bestuiving en biologische bestrijding zonder de lokale biodiversiteit in gevaar te brengen.”

“Bij de teloorgang van Bombus dahlbomii in Chili kan concurrentie voor een beperkte nectarvoorraad zeker een rol spelen, maar we vermoeden toch dat de aanwezigheid van nieuwe ziekten die door transporten van hommels of honingbijen kunnen binnengebracht zijn, de belangrijkste factor is,” geeft R&D Directeur Felix Wäckers aan. “In onze hommelkweken controleren we nauwgezet op de aanwezigheid van mogelijke ziekteverwekkers. We gebruiken daarvoor moleculaire methodes die we zelf samen met de Universiteit van Gent hebben moeten ontwikkelen. Daarnaast zijn we, ook als enige, sinds 2011 overgegaan tot het behandelen van ons stuifmeel om uit te sluiten dat langs deze weg ziekten binnensluipen. Door deze effectieve maatregelen kunnen we, samen met de overheidsinstanties die een permanente controle uitoefenen, waarborgen dat onze hommels gezond zijn.”  

Blijft de prangende vraag wat er nu kan en moet gebeuren in Chili. Opnieuw Jean-Marc Vandoorne: “Onze mening, en deze wordt gedeeld door onderzoekers als Dr. Dave Goulson die de Bombus dahlbomii populatie van nabij bestuderen, is dat vandaag stoppen met de kweek van aardhommels in Chili en de import vanuit Europa geen zoden meer aan de dijk zal zetten om de Bombus dahlbomii populatie te laten herstellen. We zien dat lokale onderzoekers de Chileense overheid vragen om deze stap wel te zetten. We respecteren deze vraag en houden ons graag ter beschikking voor overleg met de lokale overheid en onderzoekers. We geven immers graag input bij het maken van de delicate afweging hoe je enerzijds de nood aan bescherming van de lokale biodiversiteit en anderzijds de mogelijkheden van de sterke lokale tuinbouwsector om efficient en duurzaam te produceren met elkaar verzoent. Indien de Bombus atratus hommel die we in Argentinië kweken ook inheems was in Chili, konden we meteen een makkelijke oplossing aanreiken. Maar dat is niet het geval. De vraag of er ook de mogelijkheid is om een Chileense hommelsoort te kweken voor commerciëel gebruik ligt op tafel. Het antwoord ligt zowel om biologische als om economische redenen niet voor de hand. Ook omtrent dit thema zijn we graag bereid om met de Chileense overheid en lokale onderzoekers te overleggen.”

Biobest heeft zijn hoofdzetel in België en bekleedt een toonaangevende positie op het gebied van bestuiving en biologische bestrijding. Het bedrijf bereikt telers in meer dan 60 landen. Via dochterondernemingen heeft Biobest productie-infrastructuur, verkopers en technische adviseurs op strategische lokaties die toelaten wereldwijd efficiënte service te bieden. Verder zijn in tal van landen Biobest verdelers belangrijke partners om onze klanten te helpen hun economische en ecologische doelen waar te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lise.verachtert@biobestgroup.com.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.