>

Workshop weekhuidmijten voor Gerberatelers

De laatste jaren zijn er grote successen geboekt op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming in Gerbera. Hierdoor wordt er steeds minder met breedwerkende insecticiden gewerkt, en liggen “secundaire” plagen op de loer. Weekhuidmijten zijn zo’n opkomende plaag. Deze zeer kleine mijten kunnen in korte tijd veel schade veroorzaken. Ze zuigen bij voorkeur aan jonge plantendelen zoals de knoppen. Schade wordt pas later zichtbaar in de bloemen. Zodra zichtbare schade optreedt, wordt chemisch ingrijpen echter onvermijdelijk. Met deze workshop ondersteunt Biobest telers om het probleem biologisch aan te pakken. De sleutel: preventief inzetten van roofmijten én een goede monitoring van de plaag en zijn natuurlijke vijanden.

 
Het goed en tijdig waarnemen van weekhuidmijten is echter geen éénvoudige klus. Daarom organiseerden Biobest NV en Arend-Sosef B.V. een praktische workshop. Een 13-tal medewerkers en Gerberatelers kwamen op 19 december j.l. samen op het bedrijf van Barendse Gerbera’s in Naaldwijk. Biobest onderzoekster Juliette Pijnakker en haar collega Marion Cellier verzorgden namens het Biobest Knowledge en Training Center een presentatie over de biologie en het herkennen van diverse soorten mijten die kunnen voorkomen in Gerbera.

 
’s Middags gingen de deelnemers zelf aan de slag. Iedereen had een monster met plantmateriaal van zijn bedrijf meegebracht. De manier van bemonsteren en waarnemen werd grondig uitgelegd. Iedere deelnemer ging vervolgens, met het gebruik van een binoculair op zoek naar weekhuidmijten.

 
Ook de biologische bestrijding van weekhuidmijten kwam uiteraard aan bod. Vandaag wordt vooral Amblyseius-System (A. cucumeris) als ook Swirskii-System (A. swirskii) ingezet. Biobest onderzoekt ook nieuwe mogelijkheden: zo wordt gewerkt met NutrimiteTM om de effectiviteit van Swirskii-System te verhogen en ook de nieuwste Biobest bestrijder Dynamite® G-System (Euseius gallicus) wordt getest.

 
De presentaties, het practicum en de uitwisseling van ervaringen onderling leverde interessante discussies op. Een deelnemer vatte het als volgt samen. “Vaak is er twijfel of de schade die we in het gewas en de bloemen zien, veroorzaakt wordt door trips, weekhuidmijt of een andere plaag. Met de werkwijze die we vandaag hebben geleerd, kunnen we in de toekomst nog sneller zien met welke plaag we te maken hebben en hier direct op reageren met het inzetten van biologie”.

 
Voor meer informatie contacteer lise.verachtert@biobest.be.

 

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.