>

Wij zijn de uitvinders van dé buzziness

Dertig jaar geleden werd Biobest opgericht door Dr. Roland De Jonghe, een Belgische dierenarts met een passie voor hommels. Al kort hierna slaagde Biobest er als eerste bedrijf in om hommels op commerciële basis te kweken. Al snel bleken onze hommels een echte technologische doorbraak voor kastomatentelers. Dertig jaar later is het bedrijf, met zijn hoofdkwartier in Westerlo, uitgegroeid tot een globale speler op het vlak van duurzaam gewasmanagement. Vandaag vertrouwen telers in meer dan 70 landen op de Biobest producten om gezonde en duurzame gewassen te telen. Biobest maakt deel uit van een levendige en snelgroeiende biologische bestrijdingsmiddelen- en bestuivingssector, die nog steeds klein is ten opzichte van de agrochemische sector, maar toch floreert. Dit is een uitgelezen kans om de cruciale rol die de hommels hebben gespeeld in de ontwikkeling van deze sector eens extra in de verf te zetten. Lees verder en ontdek waarom het meer dan fair is om te zeggen dat wij “de uitvinders van de buzziness” zijn. Ervaar hoe geïnspireerd we ons nog steeds voelen door het voorbeeld van onze stichter om onze sector te blijven heruitvinden.

Hoe bio begon te buzzen

Vandaag halen de invloed van pesticiden op het milieu en de gezondheid regelmatig de hoofdpunten in het nieuws. Neonicotinoïdes, glyfosfaat en andere chemicaliën: we wedden dat u het nieuws errond volgt. Hoewel deze producten nog steeds te vaak gebruikt worden in open veld, verminderde het pesticidengebruik voor tuinbouwproducten in de glasteelt al sterk. Dat is te danken aan de consumenten, retailers en een striktere wetgeving. Toen we in de late jaren tachtig onze hommels introduceerden, was chemische bestrijding in de glasteelt de standaard. We zijn verschillende uitdagingen aangegaan. Zo zijn we erin geslaagd om hommels optimaal te laten werken zodat ze een optimale opbrengst en kwaliteit leveren (40 % meer opbrengst is niet abnormaal). Zo werd ook vermeden dat ze gedood werden door chemicaliën. Als een van de eerste insecten die door telers werden ingezet, lokte de hommels bij tomatentelers een groeiend besef uit om minder pesticiden te gebruiken. Als pesticiden onvermijdbaar bleken, hielpen ze om te kiezen voor minder giftige en minder persistente producten. Biobest investeerde in onderzoek naar de neveneffecten van pesticides op hommels en ontwikkelde een verregaande expertise hierin. Met dit in het achterhoofd begonnen telers, deze biologische bestrijding te zien als een manier om hun hommels een geschikte werkomgeving aan te bieden. Ook al waren ze dan nog niet altijd klaar om met biologische bestrijding aan de slag te gaan. Wanneer je beseft dat hommels een gezonde omgeving verdienen, is de kans groter dat je je realiseert dat de mensen die in de kassen werken dat ook verdienen.
“Wij zijn de uitvinders van de buzziness” somt echt mooi op hoe de hommels een cruciale rol gespeeld hebben om de telers op de introductie van biologische bestrijding voor te bereiden. We zijn ervan overtuigd dat zonder de hommels de biologische bestrijdingssector nooit zou gestaan hebben waar ze nu staat.

De bio-buzz verspreidt zich

Wat ooit begon met tomaten, is nu algemeen verspreid in het merendeel van de bedekte tuinbouw. Voor verschillende soorten groenten en zachtfruit, alsook voor de siergewassen, staan duurzame productie en biologische bestrijding bovenaan het lijstje. Ook als bestuiving niet belangrijk is, kunnen de hommels hun steentje bijdragen. Vandaag zijn er veel redenen om biologische bestrijding te gebruiken in de integrale plaagbestrijding of om te kiezen voor biologische teelten. De druk van de consument en de retailer en de striktere wetgeving zijn zeker sleutelelementen. Daarnaast is het in heel wat gevallen gewoon efficiënter om natuurlijke oplossingen te gebruiken dan om voor chemische producten te kiezen waartegen de plaag al snel resistent wordt. Zelfs met een hogere dosis wordt het moeilijk om de plaag te bestrijden. Telers die de kunst beheersen om het natuurlijke evenwicht in de gewassen te bevorderen, voorkomen onnodige belasting van de planten als gevolg van chemische behandelingen. Met behulp van onze adviseurs oogsten ze zo gewassen van hogere kwaliteit met een hogere opbrengst. Dag na dag vinden we samen met hen de buzziness opnieuw uit. We streven ernaar om de telers een volledig arsenaal aan natuurlijke oplossingen aan te bieden door hen nieuwe biologische bestrijdingsmiddelen aan te reiken of methodes te ontwikkelen om op een effectievere manier uit te zetten en te introduceren in de gewassen. Zo was Biobest bijvoorbeeld de pionier in het gebruik van voedselsupplementen om preventief een sterk leger van roofmijten in het gewas op te bouwen.

Nieuwe grenzen

Veel ontwikkelingen op het vlak van biologische bestrijding in de tuinbouw ontstonden in Europa, Noord-Amerika en het Verre Oosten. Onze sector en inderdaad ons bedrijf, slaan nu hun vleugels uit over de hele wereld. Ook telers op andere continenten ontwikkelen hun expertise in biologische bestrijding. Meestal, zoals in Afrika en Zuid-Amerika, krijgt biologische bestrijding voet aan de grond in de sector van de exportgewassen. Daarnaast zijn we er ook van overtuigd dat bewustwording van de consument met betrekking tot gezonde producten, geleidelijk een rol zal spelen, ook op de lokale markt. Dat is waarom we blij zijn dat we belangrijke stappen hebben gezet om de Afrikaanse markt te betreden door de acquisitie van Real IPM Kenya. We zijn ook in China van start gegaan en zijn op zoek naar opportuniteiten in Zuid-Amerika. In grote delen van de wereld hebben we een pioniersrol gespeeld door lokale hommels op de markt te brengen. We deden dat in Turkije en Mexico. We doen het in Zuid-Amerika en China. Opnieuw spelen de hommels een belangrijke rol om voor bio deuren te openen. We buzzen en we laten bio net zo hard buzzen. Dus, zelfs na 30 jaar, blijven we de buzziness heruitvinden en geloven we erin dat onze pioniersgeest nog gedurende een langere tijd stand zal houden.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.