>

Tomaat: houd Macrolophus op het juiste niveau

Eind augustus bereikt de populatie Macrolophus pygmaeus doorgaans haar hoogtepunt. Om gewasschade te voorkomen, let u er tijdens deze periode best op dat de aanwezigheid van deze nuttige niet te groot wordt. Mogelijk moet u corrigeren met natuurlijk pyrethrum.

“Op de meeste plaatsen waar ik kom is de bestrijding van kas- en tabakswittevlieg, spint, mineervlieg en eitjes van de Turkse mot door Macrolophus een succes,” vertelt Bart Elseviers, technisch adviseur van Biobest. “Als ik dezer dagen kassen bezoek waar tomaten worden geteeld, kunt u bijna niet naast de roofwantsen kijken.”

Toch wil Bart waarschuwen voor een mogelijke keerzijde van het succes van Macrolophus. “Als de populatie te groot wordt en er nauwelijks nog prooidieren aanwezig zijn, kan het gebeuren dat de nuttige wat schade toebrengt aan de jonge tomaten en de bloemen. Dat kan uiteindelijk leiden tot zwakkere trossen.”

Merkt u dat de Macrolophus populatie wel heel groot is geworden, of merkt u schade op in uw gewas, dan kunt u corrigeren met Spruzit® een middel op basis van natuurlijk pyrethrum. Bart: “De roofwantsen die met dit middel in contact komen raken meteen verlamd en sterven. Het middel breekt zeer snel af onder UV licht en de werking is dus van korte duur.”

“Daarom adviseren wij u de toepassing bij valavond uit te voeren. Bij voorkeur bespuit u enkel de bovenste 30 à 40 centimeter van de tomatenplanten. Op die manier doodt u alleen volwassen roofwantsen en blijven de jongere exemplaren onderaan de gewassen ongemoeid. Het aantal rijen dat moet bespoten worden hangt af van de ernst van de situatie. Hetzelfde geldt voor de frequentie van de corrigerende behandeling. De populatie roofwantsen mag ook niet te sterk worden teruggedrongen. Anders krijgen de aanwezige plagen alsnog de kans om door te breken deze zomer,” aldus Bart.

Voor advies aangepast aan uw situatie, kan u steeds terecht bij uw Biobest adviseur.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.