>

Telen op grote hoogte, Inagro en Biobest doen het

10/05/2021 - Als alles volgens planning verloopt, arriveren deze zomer de eerste jonge planten in Inagro’s gloednieuwe onderzoekslocatie: dakserre Agrotopia. Biobest zal de biologische bestrijding en bestuiving voor haar rekening nemen. Adviseur Eline Braet kijkt ernaar uit: “Heel bijzonder om op deze manier mee te kunnen werken aan de innovatie onderzoeksprojecten van Inagro.”

Met 6000 m² teeltoppervlak biedt Agrotopia straks ruimte aan toeleveranciers, kennisinstellingen, overheden, telers en technologiebedrijven om samen technologieën te ontwikkelen of te verbeteren.
Van idee tot validatie en marktintroductie.

Hydro- en gevelteelten

“Er zijn 13 compartimenten voor onderzoek en demonstratie rond de teelt van blad- en vruchtgroenten”, vertelt Eline. “Alle teelt gebeurt grondloos. Denk aan substraatteelt, eb en vloed systemen, NFT in goten en DFT-teelt op drijvers. Er is zelfs een speciale gevelserre voor experimenten met hoge verticale teeltsystemen. Alles bij elkaar omvat de dakserre een praktijkconforme omgeving waar actuele en toekomstige vragen uit de glas- en stadstuinbouw beantwoord kunnen worden.”

Experimenteren op unieke plek

Naast de hoogtechnologische onderzoeksfaciliteiten is vooral ook de locatie bijzonder. “De serre wordt gebouwd op het dak van de kistenloods van REO Veiling. De teelten zullen dus op een hoogte van 8,4 meter plaatsvinden aan de rand van de stadsring van Roeselare. Dat zijn al twee omstandigheden die voor ons redelijk nieuw zijn. Ik ben dan ook benieuwd of en hoe dit invloed gaat hebben op de ontwikkeling van plagen en biologie.”

Agrotopia Agrotopia

Totale biologiepakket

Samen met haar Biobest collega Bart Elseviers is Eline verantwoordelijk voor de bestuiving en biologische bestrijding in voornamelijk de komkommer-, tomaat en slagewassen die per project in de verschillende compartimenten geteeld gaan worden. “We gaan de teeltexperten daarbij begeleiden. Zij zijn gebaat bij een zo realistisch mogelijke onderzoeksomgeving. Dus eentje waar plagen middels natuurlijke bestrijders onder de duim worden gehouden. Onze ervaring met scouten en kennis van de verschillende productgroepen helpt hen daarbij.”

Kennis delen

Naast het Living Lab waar technologie- en teeltexperimenten zullen plaatsvinden, omvat Agrotopia een expositieruimte. “In deze expozone staan kennisuitwisseling en demonstraties van onder meer tuinbouwtoeleveranciers centraal. Ik ga daar zeer regelmatig een kijkje nemen”, vervolgt Eline. “Het is belangrijk om op de hoogte te blijven. Samen tillen we de professionele tuinbouw op een nog hoger niveau.”

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.