>

Spint in paprikateelt te lijf met roofmijt en galmug

In het voorjaar kan de spintdruk vooral bij paprikatelers toenemen. De vraatzuchtige roofmijt Phytoseiulus persimillis is dan een efficiënte manier om spint de kop in te drukken. Dat kan volvelds of pleksgewijs, afhankelijk van de aantasting. De vliegende galmug Feltiella acarisuga kan bij ernstige aantasting deze roofmijt goed aanvullen.

Veel telers zetten direct na de spuitcyclus de roofmijt Amblyseius californicus in, die preventief werkt tegen spint. Deze roofmijt is in staat om ongeveer 5 prooien per dag op te eten, maar kan bovendien ook overleven op stuifmeel in afwezigheid van de prooi.

Phytoseiulus bij eerste spint
Als spint wordt waargenomen in de kas, dan kan de roofmijt Phytoseiulus persimillis te hulp komen. Deze is zeer vraatzuchtig en verslindt dagelijks zo’n 20 spinteieren of larven, 10 protonimfen of 5 volwassenen. John van Eijk, adviseur bij Biobest Nederland: “Dit roofdier leeft alleen van spint, dus dan moet er wel een aantasting zijn. Volvelds adviseren we 6 tot 10 roofmijten per m2, pleksgewijs minimaal 20 roofmijten per m2.”

Samen met Feltiella nog effectiever
In combinatie met de galmug Feltiella acarisuga is de aanpak van spint nog krachtiger. Voordeel van deze galmug is zijn goede zoekvermogen. “Omdat de volwassen muggen vliegen, kunnen ze actief nieuwe plekken opzoeken. Het uitzetten is daardoor ook minder werk.” Feltiella larven eten zowel eieren, nimfen als volwassen spint. Feltiella eet minimaal 5 keer zoveel spint per dag dan Phytoseiulus.

Vragen? Neem voor een advies op maat contact op met uw Biobest-adviseur.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.