>

Retailer Jumbo koopt vanaf 2020 alleen duurzaam geteelde AGF

Nederlandse Biobest adviseurs verdiepen zich in eisen Milieukeur

Het is een ware gamechanger. De Nederlandse supermarktketen Jumbo sloot in juli 2016 een akkoord met Greenpeace. Daarin staat dat vanaf 1 januari 2020 alle Nederlandse aardappels, groenten en fruit en de helft van de bloemen en planten aan minimaal Milieukeur moeten voldoen. Hofleverancier The Greenery heeft dat direct opgepakt. De andere grote retailer Albert Heijn kwam daarna met een vergelijkbaar bericht. Genoeg reden voor Biobest Nederland om zich te verdiepen in de eisen die het keurmerk stelt. “Wij krijgen veel vragen van klanten over de vertaling van de richtlijnen naar hun dagelijkse praktijk. Onze specialisten willen een goed advies kunnen geven”, licht directeur Bart Sosef toe.

De Nederlandse vestiging van Biobest nodigde daarom Niko Moerman (zie foto) uit. Hij is projectleider bij SMK (Stichting Milieukeur), die dit jaar het 25-jarig jubileum viert. Moerman legde op 16 maart aan de Nederlandse adviseurs uit wat Milieukeur is en wat de eisen inhouden (zie kader). Die gaan over onder meer gewasbescherming, bemesting, water en arbeidsomstandigheden.

Natuurlijk stelden de adviseurs vooral vragen over de regels voor gewasbescherming bij de bedekte groenteteelt. Moerman: “Het uitgangspunt bij Milieukeur is een geïntegreerde aanpak van ziekten en plagen, dus IPM. Ingrijpen gaat bij voorkeur biologisch of mechanisch. Alleen als het niet anders kan mag het chemisch. Bovendien is er een maximale gebruiksnorm werkzame stof per hectare per jaar. En nog een eis voor de glasgroenteteelt: drie belangrijke plagen moet de teler volledig biologisch bestrijden.”

Puntensysteem
De SMK-projectleider vertelt dat een aantal gewasbeschermingsmiddelen binnen Milieukeur is verboden, namelijk die met de werkzame stoffen glyfosaat, glufosinaat-ammonium en imidacloprid. Voor dat laatste middel geldt voor de aubergineteelt een uitzondering, omdat er nog geen milieuvriendelijker alternatief beschikbaar is. Verder zijn er een aantal risicostoffen die de teler maximaal een, twee of drie keer per teelt mag inzetten. Die leveren overigens wel maluspunten op.

Deze kan de teler weer compenseren met bonuspunten uit de keuzemaatlat. Insectengaas op de luchtramen of méér plagen biologisch bestrijden leveren bijvoorbeeld flinke bonuspunten op. Moerman: “De teler moet bij de gewasbeschermingsmaatlat uitkomen op minimaal 10 punten, bovenop de verplichte eisen.”

Biobest adviseert en investeert in R&D
Hoewel de regels uitzoekwerk vergen, zijn die voor een modern groenteteeltbedrijf goed haalbaar, schatten Niko Moerman en Bart Sosef in. De laatste ziet daarin een belangrijke rol voor Biobest weggelegd. “Klanten vragen ons om advies. Daarom willen wij de Milieukeur-eisen grondig kennen en vertalen naar de praktijk van de teler. Wij kunnen onze klanten ondersteunen.”

De rol van Biobest gaat verder. Met SMK gaat het bedrijf kennis uitwisselen, bijvoorbeeld over specifieke vragen van telers. Bovendien investeert Biobest sterk in Research & Development (R&D) om de mogelijkheden van biologische bestrijding steeds verder uit te breiden. Bart Sosef: “In onze hele sector vindt een mentale omslag plaats. De overtuiging groeit dat gewasbescherming zoveel mogelijk biologisch moet. De stap van Jumbo stimuleert dit verder. Bij Biobest zetten we daarom vol in op advies gekoppeld aan R&D ook voor plagen waarop nu nog geen biologisch antwoord is.”

Wat moet u weten over Milieukeur?

  • De eisen zijn hoger dan de wet die voorschrijft

  • Het focust op verduurzamen van de gangbare land- en tuinbouw

  • Milieukeur is er voor een reeks producten en diensten, waaronder bedekte groenteteelt, sierteelt, maar ook handelsbedrijven

  • Anders dan bij een biologische teelt zijn bijvoorbeeld substraat en kunstmest toegestaan

  • De eisen zijn breed: gewasbescherming, water en nutriënten, broeikasgas, lichthinder, verpakkingen en arbeidsomstandigheden

  • Jaarlijks vindt aanpassing van de eisen plaats

  • Telers, adviseurs en belanghebbenden brengen kennis in en toetsen de haalbaarheid

  • Het onafhankelijk College van Deskundigen van SMK besluit over de eisen

  • De teler selecteert en betaalt zelf een Certificerende Instelling (CI), die twee keer per jaar een controle (audit) uitvoert

  • De Raad van Accreditatie controleert het werk van CI’s en SMK


Wilt u de exacte Milieukeur-eisen voor glasgroenten of sierteelt weten? Bekijk de eisen voor glasgroenten en sierteelt.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.