>

Residu-vrije tomaten: een beproefde aanpak

Als antwoord op de gestaag groeiende vraag van consumenten naar residu-vrije tomaten gaan telers deze uitdaging steeds vaker aan. Op basis van de goede resultaten in Frankrijk en de Benelux tonen andere markten nu grote belangstelling voor deze technologie.

“Intensieve scouting en monitoring zijn de fundamenten van residu-vrije teelt,” zegt Sam Gui, crop management specialist bij Biobest. “Eerst en vooral kijken we nauw toe wanneer de plaag voor het eerst verschijnt in het gewas. Dan reageren we onmiddellijke hierop met de correcte biologische strategie.
Een te late of foutieve toepassing van een strategie, kan chemisch spuiten onvermijdelijk maken met alle gevolgen van dien. Een bijkomende onmisbare voorwaarde is een goede teelt hygiëne.”

Residu-vrije bestrijding van kaswittevlieg is gebaseerd op een preventieve aanpak. “De gele Bug-Scan vangplaten maken het mogelijk om de opkomst van de eerste wittevlieg goed te monitoren en onze Encarsia-System vroegtijdig te introduceren,” legt Sam Gui uit. “De sluipwesp Encarsia formosa kan zich op die manier al bij lage plaagdruk vestigen en kan een populatie opbouwen in het gewas. Naarmate het seizoen vordert is de parasiet in een sterke positie om de opkomende plaag de baas te blijven.”

“Onze Macrolophus-System, met de predator Macrolophus pygmaeus speelt ook een belangrijke rol in de strategie. Het gebruik van Nutrimac, een extra eiwitrijke voedselbron, maakt het mogelijk om de vestiging van deze nuttige op elk moment te versnellen. Door vroeg te starten en een stabiele populatie op te bouwen, bereiken telers het hele seizoen een wittevlieg bestrijding zonder te spuiten. Indien de plaag onverwacht toch de schadedrempel zou overschrijden, is het steeds mogelijk om te corrigeren met residu-vrije plantaardige pesticiden.”

Phytoseiulus persimilis blijft de ruggengraat van de geïntegreerde plaagbestrijding voor spint. Dit product werkt curatief. Zorgvuldige scouting is ook hier onontbeerlijk want deze predator overleeft niet als er geen plaag aanwezig is.

“Onze Macrolophus-N-system kan ook een belangrijke rol spelen", zegt Sam Gui. “Deze roofwants bevat verscheidene nimf stadia. Wanneer deze uitgezet worden in spint broeihaarden, beginnen deze predatoren onmiddellijk te eten.”

Er treedt steeds meer resistentie op tegen acariciden op basis van miticiden. Meer en meer telers, die conventionele chemische bestrijdingsmiddelen gebruikten, schakelen dan ook over op biologische oplossingen.

Bladluis onder controle houden in residu-vrije teelt kan een echte uitdaging zijn. Volgens Sam hangt het succes opnieuw af van een goede preventieve aanpak. Scout zorgvuldig en zorg ervoor dat de predator goed gevestigd is voor de plaag opduikt. “Onze strategie in tomaat draait rond Aphidoletes aphidimyza,” legt hij uit. “De poppen van deze roofzuchtige galmug zijn niet in staat om in een droge omgeving uit te komen. Daarom raden wij aan deze nuttige in speciaal ontworpen emmers in het gewas te brengen die een vochtige omgeving garanderen.”

Wanneer de eerste bladluis broeihaarden gedetecteerd zijn, raadt Biobest de inzet van bijkomende sluipwespen, zoals Aphidius colemani (colemani-System) en Aphidius ervi (Ervi-System) aan.

Sam vat samen: "Een biologische strategie op maat voor elk van de belangrijkste tomatenplagen, dat is wat onze telers helpt in het slagen van een residu-vrije tomatenteelt."

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.