>

PREFERAL® voor aardbeienteelt een nieuw biologisch wapen tegen witte vlieg

16/03/2020 - Nederlandse telers die aardbeien in de kas telen, kunnen sinds begin dit jaar het middel PREFERAL® inzetten. Dit biologisch insecticide van Biobest is zeer effectief tegen de kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) en tabakswittevlieg (Bemisia tabaci). Biobest-adviseur Arno Hellemons geeft antwoord op de vele vragen die hij van aardbeientelers krijgt over dit nieuwe middel.

Wat is PREFERAL® precies?

“Het biologische middel PREFERAL® bevat sporen van de schimmel Isaria fumosorosea, stam Apopka 97 (voorheen Paecilomyces fumosoroseus). Deze schimmel komt ook in de natuur voor. Bij een bespuiting komen sporen op de witte vlieg terecht. De sporen kiemen, dringen hun gastheer binnen en groeien daar verder. Na ongeveer 7 dagen is de witte vlieg geveld.
PREFERAL® is zeer efficiënt tegen alle stadia van de witte vlieg: eitjes, larven, poppen en volwassen exemplaren. Bijkomend voordeel is dat het middel een nevenwerking heeft tegen spint en trips. Het kan gecombineerd worden ingezet met biologische bestrijders, vraag hiervoor je Biobest adviseur om raad”

Hoe belangrijk is dit biologische middel voor kastelers van aardbeien?

PREFERAL® is bijzonder welkom. Voor de bestrijding van witte vlieg zetten telers soms natuurlijke vijanden of chemie in, maar dat is niet altijd afdoende. De druk is in sommige aardbeienteelten hoog. De honingdauw die het insect afscheidt, is erg vervelend en kan op den duur schade veroorzaken.”

Hoe zijn de ervaringen met PREFERAL® in andere teelten?

“Zeer goed. In tomaten- en komkommerteelt en in de sierteelt is het middel de afgelopen jaren met succes ingezet, zowel tegen de kas- als de tabakswittevlieg. Sinds begin dit jaar mag dit middel veel vaker en in meer teelten worden ingezet, zoals bij aardbeien. Deze etiketuitbreiding is dus goed nieuws voor kastelers.”

Hoe vaak mogen aardbeientelers het inzetten?

“Zij kunnen PREFERAL® 12 keer per teeltcyclus gebruiken met een interval van 7 dagen. Het is zeker géén brandblusser, dus het is belangrijk om het middel direct in te zetten als de eerste witte vlieg zich aandient. Wij adviseren het spuiten minimaal 3 keer te herhalen. Per toepassing is de aangeraden dosering 1 kg per hectare. Dat geeft het beste resultaat.”

Het middel heeft wel een specifieke gebruiksaanwijzing. Hoe zit dat?

“Op de eerste plaats dient het klaarmaken nauwkeurig te gebeuren. Telers moeten PREFERAL® eerst oplossen in een emmer lauw water en dat verschillende keren doorroeren en weer laten bezinken. Pas daarna kunnen ze het mengsel decanteren en in de spuittank met de rest van het water aanlengen. Telers kunnen verder alleen uitvloeiers op basis van olie, pinoleen of vergelijkbaar gebruiken.”

Ook het moment van toedienen luistert nauw, toch?

“Zeker. Dat moet bij voorkeur in de vroege ochtend op een regenachtige dag of in de late middag gebeuren. De luchtvochtigheid mag niet te laag zijn. Op een zonnige dag droogt het middel te snel op en kunnen de sporen niet goed kiemen. Nog een laatste tip: het is belangrijk om niet te zwavelen twee dagen voor én twee dagen na de toediening.”

Kunnen aardbeientelers het jaarrond toepassen?

“Ja, kastelers mogen dit biologische insecticide jaarrond inzetten bij alle plantingen. Wie advies op maat wil over de inzet van PREFERAL®, kan contact opnemen met zijn Biobest-adviseur.”

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.