>

Planten met enkel “biology inside” : De Barreveld is op goede weg

Kwekerij De Barreveld startte tien jaar geleden al met biologische gewasbescherming, waardoor het potplantenbedrijf een voorloper was in z’n sector. De wetgeving rond chemische bestrijdingsmiddelen mag dan al steeds strenger worden, toch blijven berichten rond schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen de publieke opinie beroeren. Denk maar aan neo-nicotinoïden en bijensterfte. Voor De Barreveld een goede reden om nog een versnelling hoger te schakelen in het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen: “We leren elk jaar bij en schuiven steeds verder op in de richting van maximaal biologisch.”

De Barreveld produceert een breed gamma sierplanten: kuipplanten, Aglonema’s, Phlebodiums, Kerststerren, Hibiscus,... Naargelang de teelt is de productie seizoensgebonden of jaarrond.
 
De sierplanten worden gekweekt op vier verschillende vestigingen in Honselersdijk, tezamen goed voor 7 ha aan productieoppervlak. De firma pakt sinds kort uit met een nieuwe troef: planten die aan de strengste eisen voldoen qua afwezigheid van chemische residuen. De markt vraagt steeds uitdrukkelijker naar zulke planten, consumenten verwachten dat middelen die bijvoorbeeld schadelijk zijn voor bijen en hommels uit het productieproces geweerd worden.

De vennoten van De Barreveld kunnen bogen op een lange ervaring met biologische gewasbestrijding. “In 2008 zijn we gestart met de bestrijding van wittevlieg, spint en bladluis door de inzet van roofmijten, roofwantsen en sluipwespen”, zegt Marijn Koornneef, al achttien jaar medevennoot van De Barreveld. “Toen al merkten we een teruglopende tendens in het gebruik van chemische middelen. De wettelijke beperkingen worden jaar na jaar strenger. Plagen worden steeds meer resistent tegen chemische middelen en klanten veeleisender. De biologie is dus een welgekomen alternatief.”

Het goed onder de knie krijgen van de biologische gewasbescherming is een proces van lange adem. Er komt trial and error bij kijken en er moet geleerd worden uit de fouten. De Barreveld werd tijdens de weg van chemie naar méér biologie steeds gesteund door Biobest. “Er bestaat geen algemene blauwdruk om te starten met geïntegreerde bestrijding”, zegt Wesley Akkermans, IPM and pollination Specialist bij Biobest. “Elk bedrijf is anders, en in elk bedrijf kijken wij samen met de teeltmanager hoe we een geslaagde biologische of geïntegreerde strategie kunnen uitrollen. Het is absoluut maatwerk waarbij de interactie tussen enerzijds de mensen van het bedrijf en anderzijds de experts van Biobest cruciaal is.”

Een biologische strategie is nooit af, het is steeds een work in progress. De teelt en de markt van heel nabij in de gaten houden, pro-actief handelen en vervolgens nauwkeurig opvolgen, dat is het recept voor succes. Dat is ook de manier waarop De Barreveld in het afgelopen decennium succesvol de overstap naar de biologie heeft gemaakt. Precies daarom kan het bedrijf vandaag met vertrouwen weer een versnelling hoger schakelen qua biologische teeltverzorging. Chemicaliën en zeker de veelbesproken ‘bij-onvriendelijke’ pesticiden worden stap voor stap verbannen uit het teeltplan. De inzet van nuttige insecten en mijten en biopesticiden wordt steeds belangrijker. Zelfs de teelttechniek wordt gestuurd om de omstandigheden voor de biologische bestrijders optimaal te maken.

Het toont aan dat het management van het Westlandse bedrijf goed de vinger aan de pols houdt. Want de markt wil nu uitdrukkelijk planten die geteeld zijn zonder deze schadelijke middelen en die aan de strengste eisen voldoen qua afwezigheid van chemische residuen.

Pro-actief handelen en niet afwijken van het ingeslagen pad – of zoals Marijn Koornneef het zegt: de hakken in het zand zetten – is de manier om goed op tijd klaar te zijn voor de steeds strengere eisen van zowel de overheid als van onze klanten. Koornneef: “Door al in 2008 over te schakelen op biologie liepen we bijvoorbeeld vijf jaar vooruit op de eisen van een aantal grote klanten, die de eisen qua chemische residuen voortdurend aanscherpen. Die voorsprong is natuurlijk een groot competitief voordeel voor ons, want als je nog met de biologie moet beginnen als ze je wordt opgedrongen, kom je geheid in de problemen.”

Wesley Akkermans besluit: “Bij de biologische gewasbescherming in de sierteelt werken we samen met de klant op het scherp van de snee: zero tolerance is de norm. Bij groenten en fruit kan je op een biologisch evenwicht mikken waarbij de aanwezigheid van plagen onder een bepaalde drempel houdt. Dat is in de sierteelt niet genoeg. De consument wil een plant die in alle opzichten schoon is: geen schade van plagen, geen zichtbare aanwezigheid van nuttigen en uiteraard met een uitstekend rapport wat chemische residuen betreft.”

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.