>

Paprika: pas op voor sluimerende trips

Als de teelt op het einde van vorig seizoen niet volledig tripsvrij was, is de kans groot dat de plaag opnieuw actief wordt in januari, wanneer de nieuwe planten arriveren. De nog aanwezige trips overleven immers de ontsmetting en zien hun kans schoon wanneer de verwarming van de kassen na Nieuwjaar weer wordt opgestart. Telers zetten daarom best preventief al roofmijten in.
 
“Een succesvolle bestrijding van de plaag begint vóór de nieuwe planten nog maar zijn aangeplant,” vertelt Bart Elseviers, technisch adviseur van Biobest België. Bart raadt paprikatelers in België en Nederland aan in januari preventief roofmijten in te zetten, als antwoord op het heropleven van de achtergebleven tripsen.
 
“Paprikatelers die op het einde van hun vorige teelt zo goed als volledig tripsvrij waren, hebben duidelijk een stapje voor in deze periode. Zij kiezen best voor het ophangen van kweekzakjes met Amblyseius cucumeris (1 zakje om de 3 stengels) in combinatie met het uitzetten van A. degenerans. Dit is economisch een zeer voordelige strategie,” verduidelijkt Bart. “De kweekzakjes bevatten genoeg voedsel voor minstens 6 weken zodat er voortdurend cucumeris-roofmijten in het gewas komen. De degenerans-populatie ontwikkelt zich vrij langzaam maar zal later in het seizoen erg goede diensten bewijzen, naast trips helpt degenerans namelijk ook spint te bestrijden. De ontwikkeling van degenerans kan, in afwezigheid van prooien, goed versneld worden door bij te voederen met Nutrimite™, het door Biobest ontwikkelde voedingssupplement.”
 
Voor telers die aan het eind van de vorige teelt problemen hadden met trips, adviseert Bart de inzet van A. swirskii. "Preventief bijvoederen met Nutrimite™ is aangewezen zolang er geen trips aanwezig is als voedsel voor de swirskii-populatie. Zodra trips waargenomen wordt is bijvoederen niet meer nodig.”
 
“Het is dus steeds belangrijk om de aanwezigheid van trips in deze periode goed te monitoren. Ik raad telers ten stelligste aan om hiervoor blauwe vangplaten op te hangen – tussen de 20 en 50 stuks per hectare,” concludeert Bart.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.