>

Onderzoek WUR: ASPERELLO® beste biologisch middel tegen Pythium in komkommerteelt

17/03/2020 - Het biologische fungicide ASPERELLO® T34 Biocontrol® is een effectieve bestrijder van Pythium. Dat toont het onderzoek aan van Marta Streminska van Wageningen UR Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen. De wetenschapper vergeleek de effectiviteit van acht biologische middelen en behandelingen tegen Pythium in de komkommerteelt. ASPERELLO® kwam als beste uit de proef.

Het onderzoek is deel van het project Green Challenge. Het doel is om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en nieuwe beheersmaatregelen voor natuurlijke weerbaarheid te ontwikkelen. Bij dit onderzoek stond de bestrijding van ondergrondse ziekten centraal.

Geen enkele aantasting

Bij een eerste proef in mei 2019 was de aantasting over de hele linie gering. Een tweede proef in september 2019 liet wel duidelijke verschillen tussen de behandelingen zien. In de proeven infecteerde Streminska de matten met sporen van Pythium en paste zij daarna acht behandelingen toe. Ze voerde daarnaast twee controles uit: één controle waarin de mat niet met Pythium was besmet (het groene balkje in onderstaande figuur), één controle waarin de mat wel met Pythium was besmet, maar geen behandeling volgde (het rode balkje).

Na 11 weken beoordeelde de onderzoeker de ondergrondse en bovengrondse symptomen bij alle behandelingen. Onderstaande figuur laat het percentage met Pythium aangetaste komkommers zien. Bij de behandeling met ASPERELLO® T34 Biocontrol® was dat 0%. Geen enkele komkommer was aangetast. 

Goede ervaringen in de praktijk

De proef bevestigt de positieve ervaringen van telers wereldwijd. Zowel in de sierteelt als in de groenteteelt boeken telers in de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en België goede resultaten met ASPERELLO® tegen de schimmelziekten Fusarium en Pythium.
Het goede nieuws is dat ASPERELLO® sinds januari 2020 in Nederland is toegestaan in de bedekte teelten van snijbloemen, potplanten, tomaat, paprika, aubergine, komkommer, courgette, kleinfruit, bladgroenten, koolgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt, veredelingsteelt en zaadproductie. Tot eind 2019 was het middel slechts in enkele van deze teelten toegelaten.

Meer info? Klik hier voor het complete onderzoek ‘Biologische bestrijding van Pythium in komkommer (PPS Green Challenges)’ of lees er meer over op Glastuinbouw Nederland.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.