>

Omgang met ToBRFV

19/11/2019 - Met het aanzwellen van de berichtenstroom over het Tomato brown rugose fruit virus zijn bij steeds meer telers de deuren dicht gegaan. Niet alleen voor bezoekers, maar ook voor veel adviseurs. Maar niet voor alle adviseurs, weet Bart Sosef van Biobest. En dat kan ook niet. Een stukje Westlandse nuchterheid is volgens hem gewenst en virusbesmetting is niet per se een brevet van onvermogen voor een teler.

"Onze IPM-specialisten komen nauwelijks meer in het gewas, excursielopen wordt beëindigd maar de teeltadviseur zelf? Tja... nood breekt wet en 100% consequent handelen is bijna niet mogelijk." 

Per saldo wordt het risico op een besmetting met alle maatregelen geminimaliseerd, maar sluitend krijgt een teler het net er volgens Bart niet mee. 'Die angst vertaalt zich niet alleen in hygiëneprotocollen, maar ook in gefluister, geheimzinnigheid en roddels. Bijna niemand heeft het complete plaatje en dus wordt er volop gegist over hoe het werkelijk zit.

Geheimzinnigheid creëert dus geheimzinnigheid. Alsof het een schande of brevet van onvermogen is om getroffen te worden door dit nieuwe virus. In veel gevallen is het toch een kwestie van pech maar is dit nu wel een wake-up call om goed alle logistieke stromen tegen het licht te houden."

Geen zwaard van Damocles

Bart verwacht dat ook met dit virus op een gegeven moment gewenning zal ontstaan. "We moeten er mee leren omgaan totdat de veredelaars een resistentie ingekruist zullen hebben, maar dit zal nog een jaar of vijf duren, zo heb ik begrepen. De komkommerteelt, door enkelen juist als uitwijk na een voortijdig ruimen van de tomatenteelt als gevolg van een virusinfectie, heeft al heel wat jaren ervaring met dergelijke problematiek en heeft inmiddels met de dreiging van virussen leren leven.

Dat ging niet vanzelf, maar inmiddels wordt het wel als een bedrijfsrisico gezien waarmee een teler moet zien om te gaan en niet als een zwaard van Damocles. Een zekere nuchterheid kenmerkt ondertussen de omgang met de problematiek in deze teelt."

Dat wil niet zeggen dat alles vanzelf goed zal komen, aldus Bart, maar je kunt ook niet continu in de paniekstand staan volgens hem. "Met een nuchtere blik die telers van nature eigen is zal de omgang met het ToBRF-virus minder krampachtig worden en kan de kennisuitwisseling weer op gang komen. Daarmee kan de teelt geoptimaliseerd blijven worden en tegelijkertijd de best practices over de omgang met virus verspreid worden." Wij kijken er naar uit!

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.