>

Nutrimite™ krijgt mooi rapport van Nederlandse gebruikers

29/11/2018 - In juni 2018 organiseerde Biobest Nederland een online bevraging van 141 Nederlandse Nutrimite gebruikers. Het voedingssupplement Nutrimite™, op basis van Typha pollen werd in 2013 door Biobest op de markt gebracht. Nutrimite™ stimuleert de populatie-opbouw en verbetert de verspreiding van roofmijten in het gewas.

Een derde van de gebruikers verleende zijn medewerking aan dit onderzoek. Het merendeel van de ondervraagden gebruikt Nutrimite™ voor het bijvoederen van A. swirskii, gevolgd door A. montdorensis en op de derde plaats A. degenerans. In Nederland wordt Nutrimite™ voornamelijk gebruikt in paprika, potplanten, komkommer en snijbloemen (zie grafiek).

Resultaten enquête

82% Van de Nutrimite™ gebruikers geeft aan tevreden te zijn met de werking. Een meerderheid van de Nutrimite™ gebruikers geeft aan dat dankzij Nutrimite™ de roofmijtenpopulatie in hun gewas met 25% of meer toenam.

Wanneer we even dieper inzoomen op de voornaamste teelten waarin Nutrimite™ in Nederland gebruikt wordt, zien we dat in de paprikateelt 90% van de huidige gebruikers tevreden is met de resultaten. Nutrimite™ wordt er voornamelijk toegepast gedurende de eerste twee tot zes weken. Het uitzetten van de roofmijten (voornamelijk A. swirskii en A. degenerans) alsook het verblazen van Nutrimite™ worden als relatief tot zeer gemakkelijk beoordeeld.

Grafiek online bevraging Nutrimite

Potplanten

In de potplantenteelt geeft 66% van de respondenten aan hun roofmijten bij te voeren met Nutrimite™. De meerderheid daarvan voert er de ingezette roofmijten (voornamelijk A. swirskii en A. montdorensis) elke 14 dagen bij. Ook bij de potplantentelers wordt het verdelen van Nutrimite™ als relatief tot zeer gemakkelijk beoordeeld.

Komkommers

Van de 8 komkommertelers die de vragenlijst ingevuld hebben, voeren er op het moment van de bevraging 6 met Nutrimite™ bij. De overige 2 zijn gestopt omdat het einde teelt is. Alle gebruikers zijn zeer tevreden over Nutrimite™ en zien hun swirskii-populatie met 25% toenemen. De aanpak verschilt van bedrijf tot bedrijf. Op sommige komkommerbedrijven wordt er enkel de eerste 2 tot 6 weken bijgevoerd, andere voeren elke 7 of elke 14 dagen bij. Ook in de komkommerteelt worden de verstuiving van Nutrimite™ en de verdeling van de roofmijten als relatief tot zeer gemakkelijk ervaren.

Snijbloemen

In de snijbloementeelt voert het merendeel van de ondervraagden de roofmijtenpopulatie bij. In de meeste gevallen worden de roofmijten (voornamelijk A. swirskii en A. montdorensis) elke 14 dagen bijgevoerd. Een enkeling voert enkel vlak na het uitzetten van de roofmijten bij. Telers nemen een groei van 15 tot 75% van de roofmijtenpopulatie waar wanneer ze Nutrimite™ gebruiken en zijn over het algemeen dan ook zeer tevreden. Als voornaamste reden waarom Nutrimite™ niet meer gebruikt wordt, wordt aangegeven dat de roofmijten in de zomerperiode over voldoende prooien beschikken zodat er bijgevolg ook niet bijgevoerd moet worden.

In roos geven de telers aan dat ze de impact van Nutrimite™ op de E. gallicus-populatie moeilijk in cijfers kunnen uitdrukken, maar over het algemeen zijn deze telers tevreden over het product.

Vollegronds groentezaadteelt

Tot slot, was er ook nog een positieve ervaring met Nutrimite™ in de vollegronds groentezaadteelt. Een teler die wekelijks Nutrimite™ toepast, ziet zijn swirskii-populatie gemiddeld met 20% toenemen en is hier zeer tevreden over.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.