>

Nieuwe duurzame verpakking voor Macrolophus-System een succes: vestiging meer dan verdubbeld in veldproeven

17/11/2021 - Recente veldproeven, uitgevoerd in commerciële tomatenteelten in België en Nederland, hebben indrukwekkende verbeteringen aangetoond in de vestiging van Macrolophus pygmaeus. Deze verbeteringen zijn te danken aan de voordelen die onze nieuwe 100% biologisch afbreekbare verpakking met zich meebrengt.

Als onderdeel van continue productverbetering heeft Biobest onlangs een duurzame verpakking voor Macrolophus-System op de markt gebracht. De originele fles, met vermiculiet als draagstof, is vervangen door een 100% biologisch afbreekbaar kartonnen doosje met afneembaar deksel.

Het kartonnen doosje bevat honingraatpapier. Dit helpt het gevoelige, gevleugelde insect, dat zich graag verbergt, te beschermen. Daarnaast bevat het doosje ook een gelformulering die de volwassen insecten tijdens het vervoer van water voorziet.

Veldproeven

In de Belgische proef, geleid door Rob Moerkens, werd Macrolophus uitgezet aan een dosis van 1,6 roofwants/m2. Roofwantsen geleverd in de nieuwe verpakking werden uitgezet over een volledige rij. Roofwantsen geleverd in de oude verpakking werden verspreid met behulp van onze kartonnen Bio-Boxen. De proef werd herhaald, met vier percelen in totaal.

Om de vestiging van de roofwants te bevorderen, werd Artemac™ - een voedselbron op basis van garnalen - wekelijks over volledige rijen uitgezet aan een dosis van 0,5 kg/ha.

In de proef in Nederland, onder leiding van Gert-Jan de Vast, werden twee afzonderlijke introducties van Macrolophus gedaan in een commercieel tomatengewas aan een dosis van 1 roofwants/m2. Ook hier werd Macrolophus geleverd in onze nieuwe duurzame verpakking en uitgezet in volledige rijen, of in de oude verpakking en uitgezet met behulp van Bio-Boxen.

De volgende twee weken werd het plantaardige voedingssupplement Nutrimac™ in volledige rijen geïntroduceerd aan een dosis van 0,3 kg/ha. In de daaropvolgende zes weken werd Artemac™ over de hele rij verdeeld en over drie rijen aan weerszijden aan 0,5 kg/ha.

Macrolophus-System meer dan verdubbeld

De resultaten van beide proeven toonden consistent aan dat het gemiddelde aantal Macrolophus individuen per plant waar predatoren waren geleverd in de 'nieuwe verpakking' aanzienlijk verbeterd was in vergelijking met de 'oude verpakking' en het oorspronkelijke introductieschema.

In de Belgische proef was het gemiddelde aantal Macrolophus individuen per plant voor de nieuwe verpakking en het nieuwe uitzetsysteem meer dan het dubbele in vergelijking met de oude verpakking en Bio-Boxen.

Gemiddeld aantal M. pygmaeus per plant in een Belgische kas
Figuur 1: Gemiddeld aantal M. pygmaeus per plant (3 bladeren) in een Belgische kas.
Macrolophus adulten werden uitgezet aan een dosis van 1,6/m2. De nieuwe verpakking werd uitgezet in volledige rijen. De oude verpakking werd uitgezet met behulp van Bio-Boxen. Artemac™ werd geïntroduceerd aan een wekelijkse dosis van 0,5 kg/ha gedurende 7 weken.

In de Nederlandse proef waren de verbeteringen zelfs nog groter. De vestiging van Macrolophus in het tomatengewas was bijna drie keer groter wanneer de roofwantsen in onze nieuwe en verbeterde verpakking werden uitgezet.

Gemiddeld aantal M. pygmaeus per plant in een Nederlandse kas

Figuur 2: Gemiddeld aantal M. pygmaeus per plant (3 bladeren) in een Nederlandse kas.
Macrolophus adulten werden uitgezet aan een dosis van 1/m2. De nieuwe verpakking werd uitgezet in volledige rijen. De oude verpakking werd uitgezet met behulp van Bio-Boxen. Nutrimac™ werd geïntroduceerd gedurende 2 weken aan een dosis van 0,3 kg/ha, gevolgd door een introductie van Artemac™ aan een dosis van 0,5 kg/ha gedurende 6 weken.

Volwassen insecten komen in optimale conditie aan

Uit deze resultaten kunnen we besluiten dat de aanpassingen die we aan onze nieuwe duurzame verpakking voor Macrolophus-System hebben aangebracht, ertoe bijdragen dat de volwassen roofwantsen in optimale conditie aankomen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het product, wordt de installatie in het gewas versneld en verbetert de bestrijding.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.