>

Nieuw personeel brengt hun expertise en enthousiasme

Biobest blijft groeien als bedrijf en daardoor zijn er ook meer mensen die een job binnen Biobest opnemen.

Sinds maart, hebben we Dirk Aerts verwelkomd als de nieuwe regiomanager voor Noord- en West-Europa. Dirk is bioingenieur en heeft reeds gewerkt voor een aantal (internationale) bedrijven in de agrarische sector met een zeer grote en technische focus op kasgewassen en irrigatie, met verantwoordelijkheden in het Middellandse Zeegebied en MEA regio.
Hij werd ook een aantal jaren tewerkgesteld als sales manager bij Yara en was daarom ook gevestigd in Australië.

Dirk is getrouwd en woont in Nieuwerkerken (B).

Ook Biobest USA is uitgebreid met een nieuw gezicht, Veronica Cervantes. Gepassioneerd door biologische bestrijding, is Veronica meer dan 15 jaar betrokken geweest bij IPM. Ze begon in 1996 als vrijwilliger bij IMYZA INTA Castelar in Argentinië, waar ze werkte in de massaproductie en de vrijlating van Orius insidiosus in broeikassen.

In 1997 trad zij in dienst bij Magan Argentinië, een dochteronderneming van de Makhteshim Agan Group - een internationaal agrochemische bedrijf - waar ze werkte in de ontwikkeling, marketing en de registratie van landbouwchemicaliën.
In 2001 verhuisde ze naar Canada en behaalde zij haar MSc-diploma aan de UBC voor de biologische bestrijding van de ni-uil met behulp van een entomopathogeen virus.

In 2005 sloot ze zich aan bij The Bug Factory Ltd, een distributeur van Biobest in West-Canada, die broeikas- en veldgewassen bedient in BC, AB en het westen van de VS.

Zij en haar familie zijn onlangs verhuisd naar Michigan, waar ze zich bij het Biobest USA team aangesloten heeft en zij zal Ohio, Michigan, Indiana, Illinois en Wisconsin voor haar rekening nemen.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.