>

Nieuw: Aphi-Mix-System, de complete mix tegen verschillende bladluissoorten

Bladluizen kunnen zich op zeer korte tijd tot een ware plaag ontwikkelen. Daarom is het van belang een bladluishaard tijdig te bestrijden.

Omdat bladluiskolonies soms uit meerdere bladluissoorten bestaan die niet altijd gemakkelijk te determineren zijn of aanwezig zijn in het gewas, kan het nodig zijn om verschillende soorten sluipwespen te introduceren om meerdere soorten te bestrijden.
 

Biobest introduceert een nieuwe mix van 1500 poppen bestaande uit 4 bladluisparasitoïden: 500 Aphidius colemani, 250 Aphidius ervi, 250 Aphelinus abdominalis en 500 Aphidius matricariae.
Deze mix wordt geleverd in een flesje van 250 ml gevuld met boekweit als draagstof.

 

Voordelen van deze mix:

 • Preventief inzetbaar
 • Met een gecombineerde inzet van deze 4 sluipwespen bestrijdt men een breed bladluisscala
 • Niet noodzakelijk om de bladluissoorten te identificeren die in het gewas aanwezig zijn
 • Toepasbaar in allerlei gewassen zoals tomaat, komkommer, aubergine, aardbei, paprika, boomkwekerijen, snijbloemen (Gerbera, Chrysant, Roos), potplanten (bv. Anthurium)
 • Lange levensduur
 • Doet aan gastheervoeding
 • Bestrijdt ook de katoenluis en ‘rode luis’ goed
 • Goed zoekvermogen
 • Hoog aantal eitjes per vrouwtje
 • Parasitering goed zichtbaar (mummies)
 • Populatie onderhoudt zich ook bij lage aantasting

 

Waarom deze sluipwespen:

 • Aphidius colemani is effectief voor de biologische bestrijding van katoenluis (Aphis gossypii) en groene perzikluis (Myzus persicae).
 • Aphidius ervi bestrijdt de grotere soorten bladluizen zoals aardappeltopluis en boterbloemluis.
 • Aphelinus abdominalis, het volwassen vrouwtje blijft parasiteren gedurende verscheidene weken en voedt zich ook met bladluizen.
 • De sluipwesp Aphidius matricariae kan ongeveer 40 bladluissoorten parasiteren. Het is vooral een uitstekende sluipwesp voor de bestrijding van groene perzikluis (Myzus persicae) en de nauw verwante soorten, de tabaksperzikluis (Myzus persicae var. Nicotianae) en de perzikaardappelluis (Myzus persicae var. Persicae). De sluipwesp draagt ook bij in het verstoren van de populatie van de boterbloemluizen (Aulacorthum solani).

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.