>

Met een sterk team witte vlieg in paprika te lijf

05/07/2021 - Heb je het over plagen in paprika, dan denk je al snel aan trips, bladluis, spint en rupsen. Witte vlieg wordt vaak vergeten, terwijl dat insect net zo goed schade veroorzaakt. Zeker de tabakswittevlieg, Bemisia tabaci kan zich zeer explosief ontwikkelen. Met name in de zomer, bij hoge temperaturen. De bestrijding van Bemisia vraagt om een combinatie van bestrijders en maatregelen.

De aanpak van witte vlieg begint met een goede determinatie. Want naast de schadelijke Bemisia komt ook de kaswittevlieg voor in paprika. Van deze laatste ondervinden we echter zelden problemen. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk te bepalen met welke soort je te maken hebt.  

Twee soorten witte vlieg

Een nauwkeurige bestudering van het insect is vaak voldoende. Let bij de volwassen witte vlieg bijvoorbeeld goed op de vleugelstand. Bij Bemisia liggen de vleugels verticaal langs het lichaam. De vleugels van de kaswittevlieg daarentegen zijn plat als een deltavlieger. Ook de poppen vertellen een eigen verhaal. Zijn ze gelig en plat, dan is er sprake van Bemisia. Zijn ze licht wit van kleur met opstaande rand, dan is kaswittevlieg de boosdoener.

Plan van aanpak

Zodra bekend is dat het om Bemisia gaat, kan een plan van aanpak worden opgesteld. En dat is geen eenduidig verhaal. Want van alle wittevliegbestrijders is er geen enkele die een honderd procent oplossing biedt. Sluipwespen bijvoorbeeld hebben meer moeite om Bemisia te parasiteren dan kaswittevlieg. Andere natuurlijke vijanden kunnen op hun beurt weer de bladluisbestrijding verstoren (indien ze in grote getallen aanwezig zijn). De oplossing moet gezocht worden in een goede combinatie van bestrijders. Aanvullende maatregelen zullen Bemisia nog verder doen afremmen. Hieronder lopen we de opties na.

Roofmijten

In het veld zien we dat een hoge dichtheid aan roofmijten een positieve bijdrage heeft op de wittevliegbestrijding. Roofmijten als degenerans, swirskii, montdorensis en limonicus voeden zich met de eieren van witte vlieg. In de zomer en najaar, wanneer Bemisia snel kan ontwikkelen, willen roofmijten soms juist wat teruglopen in aantallen, vanwege warme en/of droge omstandigheden. Een roofmijt als Degenerans-System is in die omstandigheden vaak nog sterk aanwezig in het gewas.

Nadeel van veel van zulke roofmijten, is dat ze zich ook voeden met galmugeieren. Bestrijding van bladluis kan hierdoor verstoord worden. Houd hier rekening mee.

Macrolophus-System

De roofwants Macrolophus is de meest bekende en beste predator van witte vlieg. Precies daarom is hij de beste vriend van iedere tomatenteler. Ook in paprika wint Macrolophus-System aan populariteit. Telers zien de voordelen van Macrolophus bij de bestrijding van rupsen, spint, trips en het onderdrukken van plagen als cicaden en wantsen. Daarbij komt uiteraard ook zijn grote effectiviteit tegen witte vlieg.

Helaas hebben ook grote aantallen Macrolophus in het gewas hun keerzijde. Ze voeden zich maar al te graag met galmugeieren en jonge galmuglarven. Voor bladluisbestrijding dus wat minder gunstig. Het is daarom voor telers maatwerk. Eén ding is zeker, heb je veel en vaak last van Bemisia, dan wil je Macrolophus-System zeker in je team hebben.  Dankzij de nieuwe 100% afbreekbare verpakking is de werking van deze roofwants nog beter. De bestrijder introduceert en vestigt zich sneller in het gewas waardoor ook de controle van witte vlieg verbetert.

Sluipwespen

Sluipwespen Encarsia formosa en Eretmocerus eremicus worden regelmatig ingezet tegen kaswittevlieg. Minder bekend is dat ze ook een aandeel hebben in de bestrijding van tabakswittevlieg. Via gastheervoeding doden ze de larven. Beide soorten sluipwespen leveren dus zeker hun bijdrage aan de bestrijding van Bemisia. Het is dan ook verstandig deze bestrijders te introduceren bij een wittevliegaantasting.

Delphastus-System

In gerbera geldt Delphastus-System als een zeer belangrijke wittevliegbestrijder. Die kennis kunnen we ook gebruiken in paprika. Zowel de volwassen kevers als de larven voeden zich vrijwel uitsluitend met de eieren en larven van witte vlieg. Op plekken met veel witte vlieg ontwikkelt de populatie zich dan ook het beste. Dat maakt van Delphastus een ideale blusser van brandhaarden. Preventief inzetten heeft echter weinig zin.

Preferal®

Preferal® is een middel op basis van de insectparasitaire schimmel Isaria fumosorosea. Het kan solo gespoten worden tegen witte vlieg, maar ook in combinatie met bepaalde chemische middelen voor een 1+1=3 effect. Bespreek dit met jouw adviseur of check onze neveneffectlijst op www.biobestgroup.com. De sporen moeten in aanraking komen met het doelwit om deze te kunnen infecteren. Spuittechniek is daarom belangrijk. We adviseren Preferal® meestal vroeg in het seizoen of juist aan het einde in te zetten.

Je Biobest adviseur helpt graag met het uitwerken van een strategie op maat voor jouw bedrijf.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.