>

Kiezen voor kwaliteit is ook kiezen voor de juiste partner

07/06/2019 - Meyers Softfruit werkt al jaar en dag samen met Biobest voor natuurlijke bestuiving en plaagbestrijding.

“Toen mijn vader in 1992 begon met het bedrijf koos hij meteen voor een biologische aanpak boven het gebruik van chemische middelen,” begint Wim Meyers zijn verhaal. Vandaag is hij zaakvoerder van Meyers Softfruit. In de wijde omgeving staan ze bekend voor enerzijds hun biologisch behandelde gewassen en anderzijds voor hun geweldige producten. 

“In 1992 werkten de meeste telers bijna uitsluitend met pesticiden. Toen we begonnen, voerde Biobest bij ons enkele proeven uit: door de resultaten waren we meteen overtuigd dat wij moesten kiezen voor een biologische aanpak. Mijn vader was en is nog steeds een vooruitstrevend man, maar iedereen verklaarde ons natuurlijk gek,” zegt Meyers. 

Voorbeeldfunctie

Vandaag is die perceptie helemaal gekeerd. Meyers: “Regelmatig krijgen we andere telers over de vloer die meer willen weten over hoe we werken. De biologische aanpak kost meer dan de chemische, waardoor velen soms nog terughoudend zijn en eerst zeker willen weten (en zien) wat de resultaten zijn. Begrijpelijk, want voor deze methode heb je geduld en vertrouwen nodig.” 

“De resultaten bij een overstap komen er namelijk niet van de ene dag op de andere,” weet Meyers. “Sommigen vergeten dat een evenwicht zoeken hierbij belangrijk is. Je zal vaker schadelijke insecten zien dan wanneer je pesticiden gebruikt, maar deze zijn net belangrijk voor de goede insecten om een ecosysteem te onderhouden. Ze houden elkaar in balans en zijn daardoor net succesvol. Als de schadelijke insecten de bovenhand halen, moet je natuurlijk wel ingrijpen.” 

Vertrouwen en geduld

“Op dat vlak is onze samenwerking met Biobest een troef,” zegt Meyers. “Ze komen minstens één keer per week langs om de stand van zaken op te nemen. Ze geven dan gericht advies over mogelijke verbeteringen en ze kunnen ons wijzen op problemen nog voor ze ontstaan. Zitten we met een dringend probleem, dan maakt hun snelle aanpak en schaalbaarheid het mogelijk om snel te reageren. Zo voorkomen we dat we gewassen verliezen.” 

Bij Biobest staat sales dan ook niet voorop. “Dat klopt,” bevestigt Meyers, “ze zijn veel meer dan verkopers. Ze zijn echte adviseurs die ons kennen, onze noden kennen en ons bijstaan in onze business. Zo krijgen wij ons hoofd en onze handen vrij om ons te concentreren op ons werk en de kwaliteit.” 

Meyers vult meteen aan met een voorbeeld: “Vandaag zag ik bijvoorbeeld trips op enkele gewassen. Mijn eerste reactie is dan een lading Orius te bestellen, al ben ik daarin soms een beetje voortvarend. Ik zou meteen de grote middelen bovenhalen, maar gelukkig tempert Biobest mij op dat moment, zodat we ook niet té veel nuttige insecten gaan inzetten.” 

Voorzichtig evenwicht bewaren

Een evenwicht zoeken tussen goede en slechte insecten is belangrijk. Wie kiest voor biologische plaagbestrijding, kiest voor een ecosysteem. “Elke plaag heeft zijn tegenhanger. Voor bladluizen zetten we bijvoorbeeld Aphidoletes-System in, voor spintbestrijding gebruiken we roofmijten zoals Phytoseiulus-System, voor trips gebruiken we Orius-System, … Maar belangrijk is dat je het vertrouwen behoudt in de oplossing die Biobest voorstelt. Ga je toch de verkeerde chemische producten gebruiken, dan stort het ecosysteem in en is de balans verloren,” weet Meyers. 

De beste kwaliteit als basis

Voor Meyers Softfruit is kwaliteit een basispijler. Meer nog dan rendement is het afleveren van kwalitatieve producten het streefdoel. Daarnaast zijn continuïteit en duurzaamheid eveneens steunpilaren binnen het bedrijf. “En die laatste pijler delen we met Biobest,” stelt Meyers. “Ook wij zijn bezig met de ecologische kant van het verhaal: we wekken zelf stroom op en hergebruiken die, we zuiveren zelf ons water…” 

“Het leeft ook onder onze consumenten. Nog steeds krijgen we dagelijks vragen over ons gebruik van pesticiden. Voor hen moet het verhaal kloppen: alles moet vers zijn, zonder gebruik van pesticiden geteeld en het moet bovenal lekker zijn. En ze hebben gelijk.” 

“Uiteindelijk weerspiegelen de inspanningen die we leveren zich telkens in het eindproduct. De consument is tevreden, onze gewassen zijn in topconditie… Natuurlijke bestuiving en plaagbestrijding is niet de goedkoopste oplossing, maar ze levert telkens de beste resultaten. Samen met het advies-op-maat van Biobest leveren we elk jaar opnieuw de beste kwaliteit.”

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.