>

Gun de bladluis geen comeback!

Nu het volop nazomert bestaat het risico dat de bladluis – en mindere mate ook de kaswittevlieg – zich opnieuw nestelt op gewassen zoals paprika, aubergine en tomaat. Om de plagen in de kiem te smoren, is een kort maar intensief ‘slotoffensief’ aangewezen, bv. met extra inzet van sluipwespen.

Bladluizen kennen in hoofdzaak twee verschillende periodes waarin ze zich voortplanten: het voorjaar en de nazomer. Paprika- tomaat en auberginetelers die de bladluispopulatie tijdens de zomermaanden met succes onder controle hebben weten te houden, staan er echter vaak niet bij stil dat het venijn weleens in de staart kan zitten. Bij warm nazomerweer is er een reëel risico dat de bladluis een massale comeback maakt.

Om de plaaginsecten voor te zijn, moeten telers hiermee rekening houden in hun IPM-strategie.  “We raden aan dat telers hun sluipwespen- en/of galmuggenpopulaties gedurende 2 à 3 weken opnieuw op oorlogssterkte brengen,” zegt Sam Gui, adviseur van Biobest in België. “Daarvoor kunnen ze beroep doen op de Aphidoletes aphidimyza (een galmug), Aphidius colemani of Aphidius ervi (twee sluipwespen). Deze bestrijders zullen een mogelijke comeback van de bladluis direct in de kiem smoren.”

Ook de kaswittevlieg gedijt goed warm nazomerweer. Hier is het risico op een nieuwe uitbraak het grootst bij tomaten en aubergines, veel minder bij paprika’s. Sam Gui: “Hier kan een tijdelijke heruitzet helpen van Encarsia sluipwespen, en dit gedurende enkele weken totdat de herfst definitief is begonnen en het gevaar is geweken.”

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.