>

Granupom

Wormstekigheid is ons allen welbekend. Het is een plaag die vooral in de appelteelt en daarnaast ook in de perenteelt een aanzienlijk verlies van vruchten kan veroorzaken. Het fruit wordt aangetast door de rups van de fruitmot (Carpocapsa pomonella). De volwassen fruitmot, een nachtvlinder, komt in de aanplanting voor van half mei tot eind augustus. Aangetast fruit is te herkennen aan de bruinomrande gaatjes in de schil. Achter deze gaatjes bevindt zich een vraatgang door het vruchtvlees tot in het klokhuis.


Granupom is een selectief biologisch viruspreparaat dat gebaseerd is op het Cydia pomonella Granulose virus. Door het vreten van behandelde plantendelen worden de rupsen geïnfecteerd door het virus. Deze virusdeeltjes tasten de rups aan waardoor ze binnen enkele dagen sterft.


De aantastingdruk op het eigen bedrijf is echter gemakkelijk te toetsen aan de hand van enkele feromoonvallen voor de fruitmot. Afhankelijk van de duur en de intensiteit van de vlucht van de fruitmot dienen de bespuitingen om de 14 dagen herhaald te worden en dit tot de ontluiking van de laatste eitjes.
Granupom kan met alle mogelijke fungiciden, insecticiden en bladmeststoffen gemengd worden. De enige vereiste is dat de pH van de spuitvloeistof tussen de 6,5 en de 7,5 blijft.


 

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.