>

Goed begonnen is half gewonnen: maak je leger roofmijten sterk vóór de plaag het is!

Wil je je gewas beschermen tegen plagen, dan is het gebruik van roofmijten ideaal. “In het verleden moest de plaag al aanwezig zijn vooraleer telers roofmijten konden inzetten. Deze kleine predatoren kunnen immers niet overleven zonder voedsel. Maar op die manier geef je de plaag een voetje voor en is de strijd al verloren voor ze begonnen is. Dankzij NutrimiteTM kwam daar verandering in. In 2013 bracht Biobest NutrimiteTM op de markt, een unieke voedselbron voor roofmijten die ervoor zorgt dat de populatie op zijn best is nog voor de plaag aanwezig is.” zegt Felix Wäckers, R&D directeur Biobest. We vroegen hem om drie jaar na de lancering van NutrimiteTM de stand van zaken voor te stellen.

NutrimiteTM, onbekend is onbemind

“We merken op dat NutrimiteTM veld wint in verschillende gewassen en in combinatie met verschillende roofmijten”, zegt Felix. “Roofmijten die het uitstekend doen met supplementen zijn onder andere A. swirskii, A. degenerans en niet te vergeten, Euseius gallicus. Die laatste soort, op de markt bekend als het Dyna-Mite® G-System, is een mijt die dankzij NutrimiteTM in staat is om op korte tijd erg snel aan te groeien. We ontwikkelden verschillende strategieën, aangepast aan de noden van het gewas. Om een voorbeeld te geven: in de rozenteelt gaf NutrimiteTM een andere dimensie aan het inzetten van Euseius gallicus, en deze combinatie wordt nu gebruikt door de meest prominente rozentelers. Ook in komkommer zijn telers over de hele wereld tevreden over de combinatie van A. swirskii en NutrimiteTM. Recent ondervonden we ook de voordelen van NutrimiteTM in paprika. Als je nog voor de bloei begint met NutrimiteTM, garandeer je een goede biologische controle tegen wittevlieg met A. swirskii vanaf het begin van de gewascyclus. NutrimiteTM zorgt ook voor een sterke populatie A.degenerans wanneer trips en spint de belangrijkste uitdagingen zijn. Het is interessant om te zien dat tijdens de bloei in het gewas ook voordelen zijn op vlak van pollenproductie. Dit kunnen we verklaren met het feit dat roofmijten NutrimiteTM verkiezen boven andere pollentypes.”

Meer roofmijten, betere verdeling over heel de plant

Een ander voordeel ligt in het feit dat NutrimiteTM toegepast wordt op alle plantdelen. Hierdoor is er een veel betere verdeling van de roofmijten in het gewas, vergeleken met onbehandelde gewassen, waar pollen enkel aanwezig zijn in de bloem. Zo verhoogt de kans dat roofmijten plagen zoals wittevlieg of spint tegenkomen. Ook als we NutrimiteTM vergelijken met de broedzakjes, heeft NutrimiteTM’s gelijke verdeling over de plant een streepje voor. Bij broedzakjes gebeurt de roofmijtenkweek in een klein zakje. Met NutrimiteTM reproduceren de predatoren over heel het gewas, waar ze ook de plagen tegenkomen. Omdat we willen focussen op dit voordeel, is volgende slagzin ontstaan: “breed them where you need them”.

NutrimiteTM – de juiste pollen voor de job

Felix vertelt ook dat de kwaliteit en het type van de pollen het voeden door roofmijten beïnvloedt. “Toen we NutrimiteTM ontwikkelden, zochten we naar een pollenbron die een hoge voedingswaarde heeft voor roofmijten, maar niet voor trips.” Voorgaande studies erkenden al dat de pollen in NutrimiteTM bijzonder geschikt zijn voor roofmijten, terwijl trips deze pollen eerder links laat liggen. “Bovendien kunnen we door het unieke productieproces en logistieke ketting garanderen dat NutrimiteTM vers is en vrij van pesticideresiduen. Na een vergelijking met andere roofmijtvoeding op de markt, kunnen we concluderen dat NutrimiteTM het beter doet in het stimuleren van de populatiegroei.”

De kracht zit hem in het aantal

“Sommigen zeggen dat de toepassing van NutrimiteTM riskant is omdat het zogezegd de tripsdruk doet verhogen. Ik begrijp dat je het concept NutrimiteTM als een bedreiging kan zien voor de huidige uitzetstrategieën, waarin telers meer roofmijten moeten aankopen en loslaten. Er zijn echter ook veel onafhankelijke studies die dit tegenspreken. In de grafiek hieronder zie je de impact van twee pollentypes op roofmijt en op trips, en kan je concluderen dat NutrimiteTM in het voordeel is van de predatoren. NutrimiteTM stimuleert roofmijtpopulaties beter dan tripspopulaties. Het is uiteindelijk de verhouding roofmijten op trips die bepaalt of de plaagbestrijding efficiënt is of niet. Dat principe is in detail beschreven door Paul van Rijn, een Nederlands onderzoeker en internationaal expert in zijn gebied. De titel van zijn publicatie in 2002 vat het mooi samen: hoe planten voordeel halen uit het verstrekken van voedsel aan predatoren, zelfs als het eetbaar is voor herbivoren.”

Bron: Van Rijn and Tanigoshi, 1999 in Experimental and Applied Acarology; Hulshof and Vänninen, 2003 in Proceedings of the 7th International Symposium on Thysanoptera

Wanneer en hoe NutrimiteTM toepassen?

De laatste jaren heeft het team van Biobest erg veel ervaring vergaard met betrekking tot dosis, toepassingstechnieken en toepassingsfrequentie. Uw Biobest adviseur geeft advies op maat. De dosis die normaal wordt toegepast, is 500g/ha. De meeste toepassingen worden uitgevoerd met de Makita in combinatie met de NutriApp. Voor kleine oppervlakten is een kleine manuele blazer beschikbaar. Het doel van NutrimiteTM is het ondersteunen van de vestiging van een sterke roofmijtpopulatie wanneer plagen afwezig zijn. Wanneer er geen plaagdruk is, is eenmaal toepassen per twee weken voldoende om de roofmijtpopulatie in goede conditie te houden. Zoals bij alle biocontrolestrategieën, raden we ook nu aan om zorgvuldig te monitoren. Op een bepaald moment bereikt de plaag qua aantal zo’n niveau dat roofmijten aan de plaag een alternatieve voedselbron hebben. Het toedienen van NutrimiteTM kan dan even op hold worden gezet.

Nog meer NutrimiteTM voordelen!

Ondertussen gaat het onderzoek naar NutrimiteTM verder en zien we extra voordelen in onze strategie. Een van die voordelen is dat NutrimiteTM predatie tussen verschillende soorten vermindert, zoals de predatie van roofmijten op ander nuttigen zoals Aphidoletes. Een ander voordeel is dat de negatieve impact van pesticiden op roofmijten verlaagt wanneer NutrimiteTM toegediend wordt na toepassing van pesticiden. Omdat we meer ervaring krijgen in verschillende gewassen en landen, zijn onze adviseurs zeer geschikt om u alle voordelen van de nieuwe strategie te bieden. Dus twijfel zeker niet om hen te bellen voor advies op maat.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.