>

Gazons: keverlarven biologisch bestrijden met B-Green

Het risico op vraatschade in gazons door keverlarven is het grootst van juli tot en met september. Met B-Green, gebaseerd op parasitaire nematoden,  beschikt u over een efficiënte, snelle en bovenal 100% biologische oplossing.

De meest voorkomende keverlarvenplaag wordt gevormd door engerlingen van de rozenkever (Phyllopertha horticola). De larven komen vooral voor van begin juli tot eind september. Doorgaans bevinden ze zich vlak onder de graszoden, waar ze de wortels aanvreten. Als u pech heeft, is de vraatschade zo groot dat hele delen van het gazon afsterven en los komen te liggen.

Gelukkig bestaat er een goede, biologische oplossing tegen keverlarven. Het product B-Green, verkrijgbaar bij Biobest, is gebaseerd op de parasitaire nematode Heterorhabditis bacteriophora. “Na toepassing gaan deze nematoden onmiddellijk actief op zoek naar keverlarven die zich ophouden in de wortelzone,” vertelt Biobest-adviseur Nick Nagels. “Daar dringen ze de keverlarven binnen om zich vervolgens te vermenigvuldigen. Tegelijkertijd laten ze bacteriën los die in symbiose met de nematoden leven. Het is de combinatie van die bacteriën en de groeiende nematodenpopulatie die de keverlarven de das omdoet.”

Door al dat nuttige werk van de nematoden is B-Green een snel en efficiënt middel dat bovendien curatief wordt toegepast. Let wel: de vochtigheid van de bodem dient tijdens de behandeling voldoende hoog te zijn. De bodemtemperatuur mag niet lager zijn dan 12°C – en dit gedurende een periode van een viertal weken. Hoe wordt B-Green toegepast? Nick: “Het middel wordt geleverd als een gelformulatie. Door vermenging met water worden de nematoden in suspensie gebracht. Die suspensie moet dan over het te behandelen gazonoppervlak worden verspreid.”

B-Green is trouwens niet alleen effectief tegen larven van de rozenkever. Ook om engerlingen van de taxuskever (Otiorhynchus sulcatus) te bestrijden zijn de nematoden ideaal.

Voor meer informatie, contacteer uw Biobest adviseur.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.