>

FABulous Farmers
Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Interreg Noord-West Europa en Vlaanderen.

FABulous Farmers is een Europees project dat ontwikkeld werd om landbouwers te ondersteunen in de transitie naar meer agroecologische handelen op hun bedrijf. Het project heeft tot doel om de landbouwers minder afhankelijk te maken van externe inputs, zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, door het gebruik van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) aan te moedigen. Het project is actief binnen 14 pilootgebieden in 6 landen (BE, NL, LUX, FR, UK en DE).

Kennis verzamelen en delen

Het project ontwikkelde een databank met FABmaatregelen, gebaseerd op de behoeften en belangen van de boeren binnen de pilootgebieden. De kennis is verzameld op een online platform, genaamd WOCAT (World Overview of Conservation Approaches and Technologies). Deze databank, die beschikbaar is in heel Europa, zal geëvalueerd en uitgebreid worden op basis van de resultaten van de proefvelden met FAB-maatregelen binnen de pilootgebieden.

Samenwerking en uitwisseling

In elk van de 14 pilootgebieden zijn landbouwers gestart met de implementatie van FAB-maatregelen en delen ze hun ervaring met andere landbouwers binnen een regionaal FAB-leernetwerk. Deze netwerken, samen met de resultaten van proefveldmonitoring, proefveldbezoeken en online evenementen, gaan steeds meer landbouwers in heel Europa overtuigen om FAB-maatregelen toe te passen. Dit zal leiden tot een veerkrachtige en klimaatrobuuste Europese landbouw.

Wat is FAB?

Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) zijn die elementen van biodiversiteit die ecosysteemdiensten leveren, die duurzame landbouwproductiviteit ondersteunen, en die ook voordelen opleveren voor het milieu en de maatschappij in haar geheel. Om
FAB te bevorderen, kunnen verschillende FAB-maatregelen worden uitgevoerd. Dit zijn gerichte maatregelen om specifieke
delen van de biodiversiteit in en rond de akker te vergroten en zo de bestuiving, de plaag- en ziektebestrijding en de bodem- en
waterkwaliteit in de percelen te verbeteren.

De 10 FAB maatregelen zijn:

  • Niet-kerende grondbewerking
  • Vruchtwisseling
  • Mengteelten
  • Groenbedekkers/vanggewassen
  • Inbreng van organisch stof
  • Mestkwaliteit
  • Agroforestry of boslandbouw
  • Beheer van houtkanten
  • Randenbeheer
  • FAB-ondersteunende maatregel: fysische en biologische gewasbescherming

Meer info: https://www.fabulousfarmers.eu/nl

Projectpartners

Om dit te realiseren werken ze samen met 15 projectpartners, elk met hun eigen expertise.

Biobest (BE), Boerennatuur (promotor), Hooibeekhoeve (BE), HoGent (BE), ILVO (BE), Innovatiesteunpunt (BE), Provincie Antwerpen (BE), VLM (BE), Rurant (BE) AC3A (FR), LTA (LUX), IBED (NL), ZLTO (NL), CEH (UK), National Trust (UK), Soil Association (UK)

 

 

 

 

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.