>

Een schone poinsettia afleveren is topsport

04/08/2021 - Hoewel de consument de poinsettia vooral associeert met de feestdagen, begint voor telers nu al de strijd om een mooie kerstster af te leveren. Goed scouten is daarbij essentieel.

Plaaginsecten als trips, witte vlieg, varenrouwmug en Duponchelia kunnen vanaf de start voor problemen zorgen in poinsettia. Het is daarom raadzaam om vanaf het begin scherp te monitoren. Bug-Scan® Yellow vangplaten en feromoonvallen helpen hierbij. Daarnaast raadt Biobest-adviseur Gert-Jan De Vast telers aan regelmatig planten op te rapen voor een visuele check. “Een plaag als Bemisia bijvoorbeeld, is niet altijd actief, maar kan lokaal wel degelijk een haard vormen.

Aandacht voor jonge plant

De poinsettia’s worden midden in de zomer opgepot. De planten hebben dan veel water nodig en krijgen te maken met uitdagende omstandigheden wat betreft warmte en droogte. Wortelziekten als Pythium liggen op de loer. De biologische fungicide ASPERELLO® T34 Biocontrol® biedt uitkomst tegen schadelijke bodemschimmels.

Daarnaast worden de kleine plantjes ook belaagd door larven van de varenrouwmug en oevervlieg. Deze vreten aan de jonge wortels en kunnen uitval veroorzaken. Telers doen er daarom goed aan om nematoden (Steinernema-System), bodemroofmijten (Hypoaspis-System) of bodemroofkevers (Atheta-System) in hun strategie op te nemen. Rupsen van Duponchelia zijn goed te bestrijden met Delfin®.”

Witte vlieg en trips

Bij aankomst van het plantmateriaal wordt op de karren al een eerste check op witte vlieg gedaan. De jonge planten zijn na het oppotten ook gevoelig voor trips. De tripsdruk verschilt per teeltmethode en is onder meer afhankelijk van de vorige teelt. Overgebleven en verstopte poppen (bijvoorbeeld in het gronddoek) kunnen gemakkelijk tot een nieuwe plaag leiden. Het is dus zaak om al vroeg te investeren in een goede defensieve linie. Denk daarbij aan Swirskii-System tegen zowel trips als witte vlieg. Tegen witte vlieg introduceren telers de sluipwespen Eretmocerus-System en Encarsia-System.

Goede mix

De natuurlijke bestrijders kunnen gecombineerd worden met spuitmiddelen die bij een geïntegreerde gewasbescherming passen. Naarmate de teelt vordert wordt efficiënt spuiten wel wat lastiger. “Doordat de poinsettia dan meer gewas ontwikkelt, is het moeilijk om elk blad goed te raken. Een bespuiting kan daardoor niet het gewenste effect hebben. Zorg dus dat ook de biologie op orde is.”

Maatwerk

Er is geen standaard protocol, het afleveren van een schone kerstster vraagt elke teelt weer om maatwerk. Het is daarom van groot belang de plagen constant goed in kaart te brengen en hier adequaat op te reageren. Jouw Biobest-adviseur helpt hier graag bij.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.