>

Dyna-Mite® G-System en Nutrimite™ in roos: begin de aanval op trips vanaf de eifase

In 2014 lanceerde Biobest de roofmijt Euseius gallicus onder de merknaam ‘Dyna-Mite® G-System’ in Nederland, België en Frankrijk. Biobest onderzoekster Juliette Pijnakker is zeer tevreden met het succes van deze nieuwe strategie in snijrozen. “Er zijn verschillende redenen waarom gallicus het zo goed doet in roos.” zegt Juliette. “Euseius gallicus is goed aangepast aan rozen. Dankzij ons voedselsupplement Nutrimite™ kan deze roofmijt een sterke populatie opbouwen nog voor de plaag verschijnt. Een recente studie brengt nog een ander voordeel aan het licht. Biobest onderzoeker Dominiek Vangansbeke toonde aan dat gallicus trips al te lijf gaat tijdens de eifase. Wat is er beter dan de plaag al uit te schakelen nog voor ze de kans krijgt om schade aan te richten?”

Innovatie gevoed door fundamenteel onderzoek

Deze roofmijt werd in 2011 gevonden in een commerciele serre op roos cv. Red Naomi. Er werden uitgebreide kooi- en veldproeven in roos uitgevoerd in Nederland en België. Het vermogen van de roofmijt om de Californische trips Frankliniella occidentalis en de kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum te bestrijden werd grondig onderzocht. Ook een bijdrage aan de bestrijding van spint werd aangetoond. De echte doorbraak kwam er met de introductie van Nutrimite™, Biobest’s voedselsupplement op basis van pollen van de kleine lisdodde Typha angustifolia in 2013. “Met een tweewekelijkse toepassing van 500 g per hectare bij lage plaagdruk, bereikt Euseius gallicus een densiteit van 1 à 2 roofmijten per rozenblad. Met A. swirskii is het al moeilijk om aan 1 roofmijt per 3 bladeren te geraken.” zegt Juliette.

Dyna-Mite® G-System valt trips aan nog voor de larven verschijnen

In snijrozen is trips de moeilijkst te bestrijden plaag. Een recent artikel door Van Houten et al. geeft aan dat één Euseius gallicus 2.6 tripslarven per dag eet. De roofmijt valt de larven van het eerste stadium aan.
Nieuwe Biobest data tonen nu aan dat Euseius gallicus ook de eieren van trips op het rozenblad eet. Dominiek Vangansbeke verklaart het belang van deze nieuwe vondst: “Trips zetten hun eieren af onder het oppervlak van het blad, wat het voor de roofmijten moeilijk maakt om de prooien te vangen. In sommige gewassen zoals paprika, “werpt” het blad de eieren uit zodat ze weer meer bereikbaar zijn, maar dat is niet het geval bij rozen. Met onze kennis van de speciale mondstructuur van Euseius gallicus, vermoedden we dat deze roofmijt tripseieren zou kunnen opeten net voor de eieren uitkomen. Dit is nu wetenschappelijk gevalideerd. De grafiek hieronder toont hoe een enkele Euseius op een blad een grote hoeveelheid tripseieren eet voor ze uitkomen.

Figuur 1: Gemiddeld aantal tripslarven die uitkomen op een rozenblad. Vijf Californische trips werden geïntroduceerd op een rozenblad. 3 dagen later werden de tripsen verwijderd en een enkele Euseius gallicus werd geïntroduceerd per blad. Na 3 dagen werd E. gallicus verwijderd. Vanaf de introductie van de mijten werden er gedurende 7 dagen tellingen van tripslarven gedaan.

Biobest’s Product Manager Macrobials Yann Jacques besluit: “We krijgen zeer goede feedback van telers over het succes van de strategie. Met deze nieuwe onderzoeksresultaten focussen we op de mechanismen achter de sterke prestatie van E. gallicus. Zo krijgen we belangrijke nieuwe inzichten die ons zullen helpen om onze aanbevelingen naar rozentelers toe te verbeteren. En dat kan ook relevant zijn in onze andere doelgewassen.”

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.