>

De nieuwe neveneffectenlijst + mobiele applicatie

Impact van gewasbeschermingsmiddelen op nuttige organismen in geïntegreerde teelt: up-to-date blijven is een must!


Sinds de eerste jaren heeft Biobest als leverancier van hommels en nuttige organismen voor gewasbestuiving en -bescherming in de geïntegreerde teelt, te maken gehad met vragen van de compatibiliteit van haar producten met toegestane gewasbeschermingsmiddelen. De neveneffecten van dergelijke gewasbeschermingsmiddelen op populaties van geïntroduceerde nuttige organismen is informatie waarop zelfs vandaag nog vaak een beroep wordt gedaan. Het doet dienst als servicetool voor de eindgebruiker.


Biobest heeft altijd baanbrekend werk verricht in het onderzoek naar neveneffecten en verzamelde door de jaren heen een enorme hoeveelheid informatie en kennis. Om een duidelijk beeld van deze enorme bron van informatie te waarborgen, zijn al deze gegevens verzameld in de Biobest neveneffectenlijst. De voortdurende actualisering van deze lijst van neveneffecten is een absolute voorwaarde voor het leveren van betrouwbaar advies in deze sector.
Met de oprichting van het Biobest Green Lab, een onderzoekscentrum waar de belangrijkste focus ligt op zowel in-house als op commercieel onderzoek van neveneffecten, investeert Biobest sterk in de verdere ontwikkeling van de neveneffectenlijst. Het Biobest Green Lab verzamelt door middel van laboratorium, semi-veld of veldproeven de meest betrouwbare informatie. De mogelijkheid om te werken onder veldomstandigheden, en dus ook op stabiele populaties van nuttige organismen, levert resultaten op die zeer dicht bij de praktijk aansluiten. Voor de tuinder biedt dit uiteraard de beste garantie voor succes!


De Biobest neveneffectenlijst is veel meer dan enkel maar een lijst van gewasbeschermingsmiddelen en hun neveneffecten op bestuivers en nuttige insecten. Het is de ruggengraat voor elk biologisch teeltrecept. De in 2012 uitgebrachte, volledig vernieuwde lijst is alweer een mijlpaal en een stapje dichter bij een volledig geïntegreerd systeem.
De onderzoekers aan Biobest Green Lab hebben de oude lijst volledig geëvalueerd, bijgestuurd en geüpdatet met de meest recente gewasbeschermingsmiddelen. Op die manier werd deze update de meest recente lijst die momenteel voorhanden is, gestaafd met eigen praktijkonderzoek komende uit een enorme reeks van kwalitatieve compatibiliteitsstudies, gepubliceerde data en wetgeving. Bij het opmaken van deze lijst, heeft Biobest zich gebaseerd op alle gewasbeschermingsmiddelen die op de markt beschikbaar zijn en handelt volledig onafhankelijk van fabrikanten van deze producten.


Onlangs kondigde Biobest nog een primeur aan tijdens Fruit Logistica in Berlijn:
De neveneffectenlijst is vanaf heden ook beschikbaar als een mobiele applicatie.
Dit voor alle gangbare smartphones. De app is te verkrijgen via de webshop van zowel Apple, BlackBerry als Androidmarkt en is volledig gratis.
Op die manier kunnen telers vanaf nu dit naslagwerk bekijken vanuit hun achterzak.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.