>

De hommels van Biobest schieten ter hulp

04/10/2012 - De lente van 2012 staat geboekstaafd als een van de slechtste lentes tot op heden. Het ellendige weer decimeerde de oogstopbrengst van fruittelers over heel Europa.


Door het sombere weer konden de bestuivers tijdens de belangrijkste periodes van bestuiving niet uitvliegen. Ook vorstschade was een probleem. Door deze ongelukkige combinatie verwachten Europese producenten maar een tiende van hun normale oogst. Tot overmaat van ramp betekenen vorst en slechte bestuiving dat de resterende vruchten van mindere kwaliteit zijn.
 
Fruittelers zijn gewoon dat de bestuiving af en toe te wensen overlaat. De combinatie van de recente weerpatronen met de slinkende bijenpopulaties zorgt echter voor ernstige problemen. De groeiende dreiging van bestuivingsproblemen in de fruitteelt is al langer bekend.
 
De hommels van Biobest schieten ter hulp


Traditioneel hangen fruittelers af van honingbijen. Ten gevolge van gezondheidsproblemen bij bijen, minder imkers en concurrentie van andere door insecten bestoven gewassen als koolzaad, is de beschikbaarheid van bijenkorven echter gezakt. 

Gelukkig heeft Biobest de oplossing. Biobest was 25 jaar geleden pionier in de commerciële bestuiving met hommels. Nu kunnen de hommels van Biobest meer dan ooit het verschil maken. 

In tegenstelling tot honingbijen trotseren hommels de wind en de koude. Ze vliegen vroeger in het seizoen, zelfs op de donkerste dagen. Ze werken harder en sneller dan honingbijen en zijn inheems, wat maakt dat ze uitzonderlijk goed zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Dat maakt hen een levensbelangrijk hulpmiddel voor telers die hun gewassen willen vrijwaren. Dankzij hun grotere lichaamsomvang hecht het stuifmeel zich gemakkelijker vast, terwijl hun natuurlijke gedrag, zoals de trilbestuiving (het schudden met de bloemen), de bestuiving nog verder verbetert. 

Om hommels ook te kunnen gebruiken voor gewassen die in de openlucht groeien, heeft Biobest speciale weerbestendige nestkasten ontwikkeld (multihives), die tot drie hommelkolonies kunnen huisvesten en hen beschermen tegen regen en koude. Biobest biedt ook de diensten aan van toegewijde internationale adviseurs, die telers trainen en het systeem op maat aanpassen.

Telers die onze hommels gebruiken, zijn erin geslaagd een goede vruchtzetting te verkrijgen, zelfs in de uiterst barre weersomstandigheden waar ze dit jaar mee te kampen hebben. Helaas zullen deze 'uitzonderlijke' weersomstandigheden steeds minder uitzonderlijk worden, aangezien het moeilijker wordt om het klimaat te voorspellen. Het gebruik van hommels voor bestuiving is daarom een efficiënte manier voor telers om oogstopbrengst te waarborgen, zelfs tijdens de slechtste lentes.

 
De storm te lijf gaan

Europese producenten weten welk verschil Biobest kan maken. Bovendien blijft Biobest naar manieren zoeken om te innoveren. Twee jaar geleden begon Biobest met de productie van de inheemse Britse hommel, Bombus terrestris audax, voor gebruik in openlucht. Voorheen hadden de Britse telers het nadeel dat de hommels die in de handel verkrijgbaar waren tot een continentaal ras behoorden dat enkel geschikt was voor gebruik in broeikassen en hoge tunnels. Biobest zag hier een kans en de Britse telers kunnen er nu van profiteren. Toen telers uit het Middellandse Zeegebied er onlangs over klaagden dat de middaghitte hun bijen slaperig maakte, ontwierp Biobest een nieuw ventilatiesysteem voor de korven, om de hommels actief te houden. Onze korven zijn nu allemaal standaard met deze functionaliteit uitgerust. Nog een bewijs dat wij gehoor geven aan wat er leeft bij onze klanten.


Welke uitdagingen de natuur ons ook stelt, voor hulp kunt u rekenen op Biobest.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.