>

Commercieel geproduceerde hommels vormen geen bedreiging voor wilde hommels of bijen

Biobest Standpunt

 
'Commercieel geproduceerde hommels vormen geen bedreiging voor wilde hommels of bijen'

Geïmporteerde hommelkolonies voor professioneel gebruik in land - en tuinbouw vormen geen probleem voor andere hommels of bijen in de natuur. Dit is de overtuiging van Biobest en van andere Europese hommelproducenten. Onze productie is onderworpen aan zeer strenge interne en externe controles.

 
Biobest reageert op de conclusies getrokken in de studie uitgevoerd door Graystock et al., evenals gepubliceerd in het tijdschrift ‘Applied Ecology’ en opgepikt door verschillende mediakanalen in het VK en elders. De studie toont aan dat 77% van de geïmporteerde hommelkolonies in het VK positief testen op DNA van parasieten. Op basis hiervan werd de conclusie getrokken dat deze zodoende een bedreiging kunnen zijn voor de inheemse soorten. Het DNA van potentiële ziekteverwekkers werd gedetecteerd in zowel de hommels zelf als in het bijgevoegde stuifmeel.


Deze conclusie staat haaks op de veelvoudige ziektecontrolles die Biobest geregeld door andere onafhankelijke laboratoria laat uitvoeren en die in de afgelopen jaren geen enkel geval van besmetting lieten zien. Bovendien ziet Biobest er op toe dat de hommels onder strikte en gecontroleerde condities gekweekt worden. Hommels worden geproduceerd in een beschermde omgeving en onder zeer strenge gecontroleerde voorwaarden. Tenslotte is Biobest er als eerste producent sinds twee jaar toe overgegaan al het gebruikte stuifmeel te steriliseren, waardoor eventuele ziektekiemen effectief afgedood worden. De in de studie gebruikte test (PCR) is echter niet geschikt om onderscheid te maken tussen infectieve en afgedode ziektekiemen. Al deze maatregelen, samen met regelmatige interne en onafhankelijke externe controles zijn gericht om een zo zuiver mogelijk product aan telers te leveren, maar ook om onze eigen productieprocessen te beschermen. Zonder schone en veilige productiemethodes, zou het niet mogelijk zijn om telers wereldwijd hommelnesten van onze hoogwaardige en betaalbare kwaliteit te leveren.

 
Biobest werkt al sinds jaren intensief samen met verschillende onderzoekers, om nieuwe kweek en ziektedetectiemethodes te ontwikkelen. Samen met de andere hommelproducenten zijn er bovendien nauwe en constructieve contacten met verschillende nationale autoriteiten. De Britse autoriteiten Defra en Natural England hebben onze productielocaties bezocht en zijn volledig op de hoogte van de kweekprotocollen en gezondheidscontroles die plaatsvinden. Import van hommels in het VK geschiedt bovendien onder officiele erkenning door Natural England en Defra.


Biobest en de andere producenten zijn verrast door de resultaten van de studie door Graystock et al. en teleurgesteld over de sensationele wijze waarop deze zijn gepubliceerd. Bovendien is het te betreuren dat de hommelsector niet op de hoogte gebracht was van de studie. Want dit had een betere interpretatie van de resultaten mogelijk gemaakt. Zo waren de onderzoekers niet op de hoogte van het feit dat Biobest al sinds twee jaar al het stuifmeel proactief steriliseert, en werd voor de studie het stuifmeel met niet gesteriliseerd stuifmeel gemengd. Dergelijke fouten hadden vermeden kunnen worden, waardoor het mogelijk geweest zou zijn duidelijkere conclusies uit de studie te trekken.


Biobest neemt haar verantwoordelijkheid zeer ernstig met betrekking tot het produceren en leveren van gezonde hommels en doet er alles aan om hun gezondheid te beschermen. In de 25 jaar waarin wij hommels hebben geproduceerd voor verkoop, is er samen met onderzoeksgroepen een grote hoeveelheid kennis vergaard over ziekten en de preventie hiervan. De hommelproducenten staan open voor een voortzetting van de constructieve samenwerking met onderzoeksgroepen als ook met regelgevende instanties. Dit niet alleen om de resultaten van de voorliggende studie te kunnen interpreteren, maar ook om ervoor te zorgen dat we de gezondheid van de hommels ook naar de toekomst toe kunnen blijven garanderen.


Het gebruik van hommels in de land- en tuinbouw is van kritisch economisch belang. Diverse gewassen zoals tomaten en aardbeien zijn in feite volledig afhankelijk van deze bestuivingsmethode.


Prof. Felix Wäckers
R&D Manager Biobest


Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Biobest Belgium NV
Tel: +32 14.25.79.80
E-mail: info@biobest.be

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.