>

Biobest verzorgt gastcollege voor studenten groenmanagement van Hogeschool PXL

16/01/2018 - Paco Lozano van het Biobest Knowledge and Training Center verzorgde een college aan bachelorstudenten van groenmanagement. Dit is een afstudeerrichting in de agro- en biotechnologie aan de Hogeschool PXL in Hasselt. Zowel vanuit de wetgeving als vanuit de maatschappij in zijn geheel wordt verwacht dat het beheer van openbaar groen beroep doet op natuurlijke middelen en niet op chemische gewasbeschermingsmiddelen. Biobest, gespecialiseerd in biologische gewasbescherming, wil met dit college bijdragen aan een grondige kennis omtrent biologische bestrijding van de toekomstige generatie managers van openbaar groen.

De uitnodiging voor dit gastcollege kwam van Sam Ottoy, lector Groenmanagement van deze Hogeschool. Hij vindt de inbreng van Biobest bijzonder waardevol. “Het is een zeer mooie en nuttige aanvulling op ons lespakket, met een authentieke insteek vanuit het werkveld. Het college vormt een integraal onderdeel van het examenmateriaal van deze studenten.”

Principes van IPM
Lozano legde de jongeren tijdens het college de principes van Integrated Pest Management (IPM) uit. “Deze studenten worden later managers in de sector openbaar groen. Wij vinden het uiterst belangrijk kennis met hen te delen over biologische bestrijding. Het zijn namelijk onze ambassadeurs van de toekomst. Naast de theorie heb ik verschillende praktijkvoorbeelden behandeld, onder meer over de natuurlijke bestrijding van kastanjemineermot en luizen. Die kennis hebben wij in huis”, vertelt de coördinator van het Biobest Knowledge and Training Center.

Bijzonder serieus
De studenten waren uitermate geïnteresseerd en gemotiveerd. Lozano was onder de indruk van het niveau. “Ze stelden boeiende vragen. Bijvoorbeeld of wij voor de bestrijding van exotische plagen ook natuurlijke vijanden uit andere regio’s gebruiken. Dat doen wij bij voorkeur niet. Wij willen het ecosysteem namelijk niet verstoren. Ik vind het leuk om te horen dat jongeren hiermee bezig zijn. Dat geeft aan dat zij biologische bestrijding bijzonder serieus nemen.”

www.biobestgroup.com
www.pxl.be

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.