>

Biobest R&D zet in op nieuwe toepassingen voor Nutrimite™

22/02/2019 - Het idee om roofmijten te kweken met een kunstmatig dieet in gewassen onder glas is niet nieuw.

Veel telers introduceren momenteel nog wekelijks of elke twee weken predatoren omdat deze zich amper op de planten vestigen door gebrek aan voldoende of geschikt voedsel of door gebrek aan affiniteit met de planten. Voermijten die in de kweek worden gebruikt koloniseren helaas niet de sierteeltgewassen. En ook als roofmijten elke twee weken worden uitgezet, blijft het moeilijk om ze terug te vinden.

Biobest heeft voor deze redenen in 2013 het product Nutrimite™ (stuifmeel van lisdodde) op de markt gebracht. Dit hoogwaardige stuifmeel is een zeer geschikte voedselbron voor roofmijten. Nutrimite™ wordt elke twee weken met een verblazer boven de planten toegediend om de populatieopbouw van de geïntroduceerde roofmijten te stimuleren en de resultaten zijn spectaculair. Een minimaal – amper zichtbaar - laagje van 500 g Nutrimite™ per ha elke 2 weken of 250 g elke week volstaat voor de roofmijten om de planten te koloniseren.

De reactie van de verschillende roofmijten op Nutrimite™ kan sterk verschillen. Goede resultaten zijn vooral bereikt met de soorten Degenerans-System (Iphiseius degenerans), Swirskii-System (Amblyseius swirskii) en Amblydromalus limonicus. Biobest voert regelmatig proeven uit om deze natuurlijke vijanden te stimuleren in diverse gewassen. Eindelijk vestigen de roofmijten zich succesvol voordat prooien aanwezig zijn. Deze innovatieve strategie wordt elk jaar steeds verder uitgebreid in het veld. Nieuwe gewassen worden getest in samenwerking met een aantal telers. Per gewas wordt door Biobest een specifiek uitzetschema ontwikkeld. Successen zijn onder andere al geboekt in komkommer, Gerbera, roos en paprika.

In Gerbera werden 50 A. swirskii per m² eenmalig geïntroduceerd midden februari. We hebben de vestiging van de roofmijten vergeleken voor drie uitzetstrategieën: zonder bijvoeren, met toevoeging van voermijten aan een dosis van 2000 voermijten/ m² elke 2 weken en met toevoeging van Nutrimite™ (500g/ha/2 weken). Na 4 weken bereikte A. swirskii hoge dichtheden met Nutrimite™, maar niet met de andere twee strategieën. Later in het seizoen in de aanwezigheid van spint en wittevlieg waren er geen duidelijke verschillen meer te zien tussen de verschillende strategieën. We adviseren dus om Nutrimite™ preventief te gebruiken bij de eerste introducties van roofmijten om de roofmijtpopulaties snel op een hoog niveau te brengen.In 2018 werden verdere proeven in potplanten uitgevoerd. In een kas met Calathea rufibarba cv. Wavestar (Fenzi) werden 50 roofmijten van de soort Amblyseius swirskii per m2 eenmalig losgelaten bij 21°C en een RV tussen 60 en 90%. Nutrimite™ werd elke 2 weken verblazen. Dit was voldoende voor de roofmijten om de planten te koloniseren. Juliette Pijnakker – Senior Onderzoekster bij Biobest – licht enthousiast de resultaten van deze proef toe: “Na 43 dagen telden we een dichtheid van 17 roofmijten per plant, zonder stuifmeel is normaliter geen roofmijt meer te vinden tenzij ze telkens opnieuw losgelaten worden.”

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.