>

Biobest introduceert Chrysopa-System (10.000)

Chrysopa carnea, beter bekend onder de naam gaasvlieg, is een inheemse predator die vaak spontaan in kassen en open lucht voorkomt. De larven zijn uitermate vraatzuchtig en efficiënte bestrijders van bladluis. De volwassen gaasvliegen zijn tere, lichtgroene insecten met lange, transparante, fijn dooraderde vleugels en goudkleurige ogen. De volwassen gaasvlieg is geen predator en leeft van nectar, honingdauw en pollen.


Chrysopa carnea kan in verschillende groente-, fruit- en sierteeltgewassen worden ingezet tegen verschillende soorten bladluizen. Ook andere insecten zoals trips, spint, wittevlieg, kleine rupsen, vlindereieren en wolluis versmaadt hij niet. Vooral in teelten waar de temperatuur en/of relatieve vochtigheid sterk kan wisselen zal Chrysopa geen problemen kennen.


Het voordeel van het gebruik van larven is dat zij onmiddellijk effect hebben. Met Chrysopa kan de haard of de gehele kas behandeld worden. De snelle bestrijding van haarden kan het gevaar op infectie voor de ganse teelt beduidend verkleinen. Men mag echter niet verwachten dat men een populatie kan opbouwen met gaasvliegen. Nadat de adulten uit de poppen verschijnen, verlaten ze meestal de kas.

 

Voordelen:

  • Chrysopa carnea is nauwelijks temperatuursafhankelijk en onafhankelijk van de luchtvochtigheid. De larven zijn actief van 12°C tot 35°C en dus ook in open lucht inzetbaar.
  • Daar het hier om een redelijk primitief insect gaat, is er ook een redelijke resistentie tegen verschillende gewasbeschermingsmiddelen waar te nemen.
  • De larven zijn erg agressief en zeer efficiënt in haarden. Per dag kan 1 larve ongeveer 50 bladluizen eten.
  • Chrysopa carnea is een predator en verorbert naast de verschillende bladluissoorten ook andere insecten waaronder trips, wittevlieg, spint enz.
  • De emmer bevat Ephestia-eieren om de larven te voeden tijdens het transport – om kannibalisme te voorkomen.

 

Nieuwe verpakking:

  • De larven van Chrysopa carnea zijn nu ook beschikbaar in een 5L emmer met 10.000 stuks met boekweit als draagstof en Ephestia-eieren om de larven te voeden.
  • Eventueel kan Chrysopa-System (10.000) kort bewaard worden bij 6-10°C en RV>85%.
  • Deze nieuwe verpakking is beschikbaar vanaf 16/04/2012.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.